Information om beskyttelse af persondata

1. Generel information

SG Armaturen/SG Lighting (herefter kaldt SG) er glade for din interesse for vores produkter og løsninger på vores webside. Vi har en klar ambition om, at vi vil hjælpe dig til at finde gode belysningsløsninger. 

I den forbindelse har vi behov for at indsamle persondata for at kunne yde den bedst mulige service til dig. Det er meget vigtigt for SG at beskytte og respektere dit privatliv. Derfor er det vores intention at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt i henhold til lovgivningen for persondataforordningen gældende for EU medlemslandene samt EØS landene (herunder Norge).

SG’s ”Information om beskyttelse af persondata” skal derfor give dig et overblik, således at du forstår, hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata

Behandlingsansvarlig for persondata for SG :

SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25 
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no

2. Hvad er persondata?

Persondata er enhver form for information om en fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte og indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer, e-mail, IP-adresse og lignende. Persondata bruges til at levere forskellige services til dig.

3. Hvornår indsamler SG persondata?

SG indsamler en række forskellige data på flere forskellige måder, når du er i kontakt med os. Det kan være i forbindelse med brug af vores online medier, deltagelse i kundebesøg eller seminarer, køb af SG’s produkter eller i forbindelse med jobsøgning hos SG.

4. Formålet med indsamling af persondata

Formålet med at indsamle oplysninger er at drive vores forretning i henhold til lovgivning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og services til dig samt gøre din oplevelse bedre, når du er i kontakt med os.

5. Hvilke persondata indsamler SG og hvorfor?

SG behandler som hovedregel kun almindelige persondata og ikkefølsomme persondata, med mindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det.

Indsamling af almindelige persondata kan finde sted i følgende situationer:

a) Kontaktoplysninger ved køb
Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, titel, virksomhed og lignende bruges i forbindelse med køb af varer og ydelser fra SG og registreres i vores ERP-system. De indsamles i henhold til bogføringslovgivningen samt i forhold til ydelse af garanti i forbindelse med en evt. reklamation.

b) Kontaktoplysninger ved diverse formularer
Kontaktoplysninger indsamles ligeledes i forbindelse med tilmelding til kundearrangement, seminarer eller andre kontaktformularer på f.eks. SG’s websider og SG Apps. Nogle data er nødvendig (vil være markeret med stjerne ”*”) for at kunne levere den ydelse, du har bedt om, mens andre er frivillige.

c) Oplysninger i forbindelse med besøg på webside
Når du besøger SG’ websider anvender vi cookies for at forbedre din oplevelse. Cookies muliggør at indsamle informationer om hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger, således at vi kan optimere vores webside og herved give den bedst mulige oplevelse for brugeren. 
Denne indsamling foregår ved hjælp af Google Analytics, og rummer kun overordnede data som antal besøg, sider der besøges, hvilke lande de besøgende kommer fra og lignende. 
Det er her ikke muligt at registrere data på enkelte personer.  Du kan læse mere om SG’s cookie politik her.

d) Tilmelding til SG’s nyhedsmail
Ved tilmelding til SG’s nyhedsmail afgiver du en række persondata som e-mail, navn, virksomhed mv., for at vi kan servicere dig med vores nyhedsmail. Nogle data er nødvendig (vil være markeret med stjerne ”*”) for at kunne levere den ydelse, du har bedt om, mens andre er frivillige.
I forbindelse med udsendelse af nyhedsmail indsamler SG oplysninger om det pågældende nyhedsmails popularitet i form af data som; hvor mange åbner nyhedsmail, hvilket indhold de læser, eventuelle klik på link i nyhedsmail og lignende. 
Udsendelse og indsamling af data foregår ved hjælp af MailChimp. Formålet med indsamling af data er at kunne optimere efterfølgende nyhedsmail i forhold til modtagernes interesser.

e) Sociale medier
SG anvender sociale medier i deres markedsføring i form af LinkedIn, Instagram, YouTube og Twitter. SG har adgang til følgernes offentlige profildata, som den enkelte person selv har opgivet ved oprettelse af en profil på det pågældende sociale medie.
SG anvender de sociale mediers analysefunktioner til at måle interessen for de updates, der deles på SG’s virksomhedsside. Formålet er at optimere indholdet, så det dækker modtagernes interesser.

f) Jobansøgning
SG gemmer jobansøgninger i et enkelt eksemplar i en virksomhedsdatabase i den tid, vi finder det nødvendig – dog maksimalt i et år fra modtagelse af ansøgning

6. Udlevering af data til tredje part

SG’s videregivelse af persondata er begrænses til et absolut minimum og kræves, der opretholdes en passende grad af databeskyttelse. Data kan stilles til rådighed i forbindelse med modtagere, som udfører serviceydelser på SG’s vegne som f.eks. hosting, IT-support, markedsføringsydelser, administrative ydelser eller anden databehandling. Disse modtagere har kun tilladelse til at behandle persondata i overensstemmelse med vores instruktioner og forhold, reguleret af databehandlingsaftale.

7. Sletning af data

SG gemmer som udgangspunkt ikke persondata i længere tid end nødvendigt i forhold til at yde bedst mulig service eller hvor lovgivningen kræver det.
I de tilfælde hvor du har givet samtykke, har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Det gør sig f.eks. gældende for vores nyhedsmail, hvor du i den enkelte mail til enhver tid kan afmelde din tilmelding. Ligeledes kan du på de sociale medier til en hver tid stopper med at følge SG. 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine persondata, med mindre andet er påkrævet i forhold til lovgivning.

8. Sikring af oplysninger

SG har for at garantere beskyttelse af persondata implementeret en række organisatoriske og tekniske forholdsregler. Det indebærer bl.a. uddannelse af relevante medarbejdere samt regelmæssige kontrol af procedure.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få adgang til de data, som SG gemmer om dig eller få slettet eller korrigeret dine data med mindre data er underlagt lovmæssige undtagelser.
Du kan sende en skriftlig anmodning, og vi vil derefter slette dine persondata, med mindre der er et retsligt grundlag for at fortsætte behandling. En sådan anmodning skal indeholde relevante oplysninger, så det er muligt at imødekomme anmodningen, dvs. fulde navn og e-mail. Vi vil herefter imødekomme din anmodning hurtigst muligt.
Hvis du ønsker at klage over SG’s behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os, når som helst.

10. Ændringer

SG forbeholder sig retten til at ændre persondata politik som følge af ændringer i lovgivning

11. Kontakt

Har du spørgsmål eller anmodninger vedr. behandling af dine personlige data eller SG’s politik, kan du kontakte SG på:

SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no