miljø

I foråret 2019 blev SG certificeret for en treårig periode gennem fonden Miljøfyrtårn (ECO Lighthouse).

Miljøfyrtårn-certificeringen er godkendt af EU. Gennem certificeringsarbejdet blev SG bevidst om de områder, hvor vi kunne bidrage til et bedre miljø, og dette arbejde pågår løbende i vores daglige virke. Udviklingen rapporteres hvert år til fonden Miljøfyrtårn.

Internt i virksomheden har vi også en miljøambassadør, som til enhver tid skal udfordre virksomhedens ledelse, så miljøet tænkes ind i de beslutninger, der træffes, og de strategier, der udarbejdes.

Læs mere om SG's Samfundsansvar

Miljøfyrtårn er et anerkendt og effektivt værktøj til certificering og miljøledelse, der hjælper virksomheder med at få succes med grøn omstilling.

Miljøfyrtårn er en norsk miljøcertificeringsordning, der drives af fonden Miljøfyrtårn. Fonden blev etableret i 2003 af nøgleorganisationer i erhvervslivet og den offentlige forvaltning.

Kan en Miljøfyrtårn-certificering bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling? Svaret er ja! Miljøfyrtårn giver virksomheder gode forudsætninger for at bidrage til flere af bæredygtighedsmålene.

Læs mere om Miljøfyrtårn...