Oppilaitokset

Opetusympäristövalaistus kattaa valaistusratkaisut erilaisiin tiloihin päiväkodeista yliopistoihin. Yhteistä näille tiloille on se, että niiden on kannustettava oppilaita oppimaan erilaisissa ympäristöissä, joissa uudet opetusmenetelmät valtaavat jalansijaa.

SG on tietoa ja kokemusta optimaalisten valaistusratkaisujen laatimisesta kouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Myös energiansäästöllä on tärkeä rooli. Monet laitokset voivat hyötyä valaistuksen uudistamisesta. Käytössä on vielä paljon vanhoja valaistusratkaisuja kellertävillä säleiköillä ja T8- tai T12-loisteputkilla. Uudistuksella voidaan näin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Valaistusratkaisu on räätälöitävä kuhunkin ympäristöön niin, että se luo täydellisen valaistuksen käyttäjälle eikä kuitenkaan käytä yhtään enempää energiaa kuin on välttämätöntä.

Inspiraatio