Teollisuus

Teollisuusyrityksen on joka hetki toimittava tehokkaasti. Tuotannon eri prosesseissa on oltava flow: tämä koskee myös työntekijöitä.

Riegensillä on tietoa ja kokemusta optimaalisten valaistusratkaisujen laatimisesta teollisuusympäristöihin. 
Siksi on tärkeää luoda houkutteleva työympäristö, jossa työntekijät suoriutuvat tehtävistään virheitä välttäen ja joka motivoi heitä tekemään parhaansa.

On myös tärkeää, että valaistus ei kuluta yhtään enempää energiaa kuin on tarpeen. Teollisuuden valaistusratkaisu voi usein olla suuri investointi lyhyellä aikavälillä, mutta oikean ratkaisun kustannukset kuoletetaan muutamassa vuodessa.

Inspiraatio