Bærekraft

FN har gjennom sine 17 bærekraftsmål (UN’s 17 Development Goals) utarbeidet en tydelig global satsing for å sikre et bærekraftig samfunn. Et omfattende arbeid må gjøres fra alle verdenshjørner.


For å bidra til et mer bærekraftig samfunn har SG besluttet å arbeide aktivt med 3 av disse målene.

  7) Affordable and Clean Energy
  8) Decent work and economic growth
12) Responsible Consumption and Production

Les mer om SG's Samfunnsansvar