Sykehusbelysning

Optimal sykehusbelysning er til glede for miljøet, pasienten og personalet

Det er mange aspekter man bør ta hensyn til når den optimale sykehusbelysningen skal planlegges og prosjekteres. Et sykehus skal fungere hele døgnet og er derfor svært avhengig av kunstig belysning som skal tilgodese både pasienten og personalet. SG har gjennom mange år oppnådd en høy ekspertise og erfaring med belysning til en rekke sykehus.

Inspirasjon