Informasjon om beskyttelse av personopplysninger

1. Generell informasjon

SG Armaturen/SG Lighting (heretter kalt SG) er glad for din interesse for våre produkter og løsninger på vår nettside. Vi har en klar ambisjon om å hjelpe deg å finne gode belysningsløsninger.

I den forbindelse har vi behov for å samle inn personopplysninger for å kunne yte best mulig service til deg. Det er svært viktig for SG å beskytte og respektere ditt privatliv. Derfor er det vår intensjon å behandle dine personopplysninger forsvarlig og hensiktsmessig i henhold til lovgivningen for personvernforordningen som gjelder for EUs medlemsland samt EØS-landene (herunder Norge).

SGs «Informasjon om beskyttelse av personopplysninger» skal derfor gi deg en oversikt, slik at du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger

Behandlingsansvarlig for personopplysninger for SG Armaturen:

SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25 
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver form for informasjon om en fysisk person. Det vil si alle former for opplysninger som direkte og indirekte kan knyttes til en person. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-post, IP-adresse og lignende. Personopplysninger brukes til å levere ulike tjenester til deg.

3. Når samler SG inn personopplysninger?

SG samler inn en rekke ulike data på flere forskjellige måter når du er i kontakt med oss. Det kan være i forbindelse med bruk av våre nettmedier, deltagelse i kundebesøk eller seminarer, kjøp av SGs produkter eller i forbindelse med søknad om jobb hos SG.

4. Formålet med innsamling av personopplysninger?

Formålet med å samle inn opplysninger er å drive vår forretning i henhold til lovgivning, levere og utvikle kvaliteten på våre produkter og tjenester til deg samt gjøre din opplevelse bedre når du er i kontakt med oss.

5. Hvilke personopplysninger samler SG inn og hvorfor?

SG behandler som hovedregel kun alminnelige personopplysninger og ikke sensitive personopplysninger, med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til det.
Innsamling av alminnelige personopplysninger kan finne sted i følgende situasjoner:

a) Kontaktopplysninger ved kjøp
Kontaktopplysninger som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-post, tittel, virksomhet og lignende brukes i forbindelse med kjøp av varer og ytelser fra SG og registreres i vårt ERP-system. De samles inn i henhold til bokføringslovgivningen samt med tanke på ytelse av garanti i forbindelse med en ev. reklamasjon.

b) Kontaktopplysninger ved diverse skjemaer
Kontaktopplysninger samles på samme måte inn i forbindelse med påmelding til kundearrangementer, seminarer eller andre kontaktskjemaer på for eksempel SGs nettsider og SG-apper. Noen data er obligatoriske (vil være merket med stjerne «*») for å kunne levere den ytelsen du har bedt om, mens andre er frivillige.

c) Opplysninger i forbindelse med besøk på nettside
Når du besøker SGs nettsider, bruker vi informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse. Informasjonskapsler gjør det mulig å samle inn informasjon om hvilke sider og funksjoner brukeren anvender og besøker, slik at vi kan optimere vår nettside og på den måten gi brukeren en best mulig opplevelse.
Denne innsamlingen foregår ved hjelp av Google Analytics og omfatter kun overordnede data som antall besøk, sider som besøker, hvilke land de besøkende kommer fra o.l.
Det er her ikke mulig å registrere data på enkeltpersoner.  Du kan lese mer om SGs informasjonskapselpolicy her.

d) Påmelding til SGs nyhetsbrev
Når du melder deg på SGs nyhetsbrev, avgir du en rekke personopplysninger som e-post, navn, virksomhet osv., for at vi kan sende deg vårt nyhetsbrev. Noen data er obligatoriske (vil være merket med stjerne «*») for å kunne levere den ytelsen du har bedt om, mens andre er frivillige.
I forbindelse med utsending av nyhetsbrev samler SG inn opplysninger om nyhetsbrevets popularitet i form av data som hvor mange som åpner nyhetsbrevet, hvilket innhold de leser, eventuelle klikk på lenker i nyhetsbrevet og lignende.
Utsendelse og innsamling av data foregår ved hjelp av MailChimp. Formålet med innsamlingen av data er å kunne optimere etterfølgende nyhetsbrev ut fra mottakernes interesser.

e) Sosiale medier
SG bruker sosiale medier i sin markedsføring i form av LinkedIn, Instagram, YouTube og Twitter.
SG har tilgang til følgernes offentlige profildata, som den enkelte selv har oppgitt ved opprettingen av en profil på det sosiale mediet.
SG bruker de sosiale medienes analysefunksjoner til å måle interessen for de oppdateringene som deles på SGs virksomhetsside. Formålet er å optimere innholdet, slik at det dekker mottakernes interesser.

f) Jobbsøknad
SG lagrer jobbsøknader i et enkelt eksemplar i en virksomhetsdatabase så lenge vi mener det er nødvendig, men maksimalt i ett helt år fra mottak av en søknad.

6. Utlevering av opplysninger til tredjepart

SGs videreformidling av personopplysninger er begrenset til et absolutt minimum og krever at det opprettholdes en passende grad av databeskyttelse. Data kan stilles til rådighet i forbindelse med mottakere som utfører tjenesteytelser på SGs vegne, som for eksempel hosting, IT-støtte, markedsføringsytelser, administrative ytelser eller annen databehandling. Disse mottakerne har kun tillatelse til å behandle personopplysninger i overensstemmelse med våre instruksjoner og forhold, som er regulert av en databehandlingsavtale.

7. Sletting av data

SG lagrer som utgangspunkt ikke personopplysninger i lengre tid enn nødvendig for å yte best mulig service eller der lovgivningen krever det.
I de tilfellene hvor du har gitt samtykke, har du rett til når som helst å trekke samtykket tilbake. Det gelder for eksempel vårt nyhetsbrev, der du i den enkelte e-post til enhver tid kan avmelde deg. På samme måte kan du på sosiale medier til enhver tid slutte å følge SG.
Hvis du trekker tilbake samtykket, slutter vi å behandle dine personopplysninger med mindre annet er påkrevd i henhold til lovgivningen.

8. Sikring av opplysninger

SG har implementert en rekke organisatoriske og tekniske forholdsregler for å garantere beskyttelsen av personopplysninger. Det innebærer blant annet opplæring av relevante medarbeidere samt regelmessig kontroll av prosedyre.

9. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få tilgang til de opplysningene som SG lagrer om deg, eller få slettet eller korrigert dine opplysninger med mindre opplysningene er underlagt lovmessige unntak.
Du kan sende en skriftlig anmodning, og vi vil deretter slette dine personopplysninger, med mindre det er et rettslig grunnlag for å fortsette behandling. En slik anmodning må inneholde relevant opplysninger, slik at det er mulig å imøtekomme anmodningen, dvs. fullt navn og e-post. Vi vil så imøtekomme din anmodning raskest mulig.
Hvis du vil klage på SGs behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss når som helst.

10. Endringer

SG forbeholder seg retten til å endre sin personvernpolicy som følge av endringer i lovgivning.

11. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller anmodninger angående behandling av dine personopplysninger eller SGs policy, kan du kontakte SG på:

SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no