Miljø

SG ble våren 2019 sertifisert for tre år gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn (ECO Lighthouse).

Miljøfyrtårnsertifiseringen er godkjent av EU. Gjennom arbeidet med å sertifiseres ble SG bevisst hvilke områder man kunne bidra til et bedre miljø, og dette arbeidet drives kontinuerlig i vårt daglige virke. Årlig rapporteres utviklingen til stiftelsen Miljøfyrtårn.

Internt i selskapet har vi også en Miljøambassadør, som til enhver tid skal utfordre selskapets ledelse i å tenke miljø i de avgjørelser som tas og de strategier som legges.

Les mer om SG's Samfunnsansvar

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Svaret er ja! Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

Les mer om Miljøfyrtårn...