Når den billigste løsningen ikke er billigst

Total Cost of Ownership

Ved TCO (Total Cost of Owneship) ser man på summen av kostnader ved å anskaffe et produkt og kostnader til bruk av produktet i hele bruksperioden.

Oftest faller valget på den billigste løsningen på kjøpstidspunktet, men det er ikke alltid den beste beslutningen. Hvis alle kostnader beregnes i løpet av en løsnings levetid, viser det seg at andre løsninger kan være billigere. Disse beregningene utføres ved hjelp av TCO-verktøy.

I stedet for å kun se på hva som er billigst i innkjøpspris, gjør TCO-verktøy det mulig å velge det produktet som gjennom hele produktets levetid er det billigste totalt sett.

TCO-beregninger er et viktig redskap som kan bidra til å ta den beste beslutningen ved valg av belysningsløsninger. I tillegg til de økonomiske forholdene inneholder en TCO-rapport også opplysninger om energi- og miljømessige beregninger, som f.eks. energisparing, W per kvm. og CO2-forbruk osv.

Les mer om TCO på det danske miljødepartementets nettsider, og last ned deres beregninger og veiledning til TCO-beregninger.

TCO-beregning - Industrihal

En virksomhet vurderer å renovere belysningen i en industrihall på 480 m2. Det eksisterende anlegget er mer enn 25 år gammelt.

Spørsmålet er om det overhodet kan lønne seg å renovere dagens anlegg, og hvis det er mulig, skal det da være en løsning med T5 eller en løsning med LED.

Beregningene tar utgangspunkt i en levetid for løsningen på 10 år.

TCO-beregningene viser klart at det kan betale seg å skifte eksisterende belysningsanlegg.

Det interessante er at selv om investeringer i en T5-løsning koster mye mer enn det halve av en LED-løsning, så er LED-løsningen helt klart den billigste over en tiårsperiode.

LED-løsningen gir årlige driftsinnsparinger på 59 % og vil gi en 41 % innsparing over 10 år i forhold til eksisterende anlegg, mens T5-løsningen kun gir 23 % innsparing over en tiårsperiode. Tilbakebetalingstiden er henholdsvis 2,4 år for T5-løsningen og 3,0 år for LED-løsningen.