Sensorarmaturer

Miljøvennlig og energibesparende
Fordelene med sensorarmaturer er mange. De kan bidra med en reduksjon av strømforbruket på opptil 90%, slik tar man vare på miljøet samtidig som kostnadene holdes nede. Sensorstyrt belysning reduserer slitasje på armaturene, noe som fører til økt levetid og reduserte servicekostnader på produktet. Med innebygget, skjult sensor beholder armaturen sitt stilrene, originale design.

 

Praktisk - ingen leting etter lysbryter
I tillegg til miljømessig og økonomisk besparelse er det praktisk og komfortabelt å slippe å lete etter lysbryteren når man har hendene fulle. Eksempler på praktiske plasseringer er utendørs, i garasje, vaskerom, trappeoppgang, garderobe, dusj eller korridorer. Sensorbelysningen tenner øyeblikkelig ved bevegelse i området, og slukkes automatisk når det ikke er aktivitet.

Rask inntjening - lave utgifter
Sensorarmaturer egner seg godt i boliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Det er stort potensial for strømbesparelse og lavere driftskostnader i borettslag. Alle sensorarmaturene leveres med elektroniske (HF) forkoblinger, noe som i seg selv bidrar til lavere strømforbruk og lengre levetid. Sensorene har innstillinger for sensitivitet/rekkevidde, fotocelle og tidsur. Det betyr at man selv kan velge hvor nære man må være armaturen før den tenner, hvor mørkt det skal være i rommet før den tenner, og hvor lenge lyset skal være på etter at siste bevegelse er registrert. Energibesparende sensorarmaturer belyser ønsket område kun når det er behov for lys. Tenk praktisk,energibesparende og økonomisk, det beste for deg og miljøet.

sensor.png

SG Armaturer med sensorer registrerer bevegelse (personer) i overvåkingsområdet. Ved bevegelse tennes lyset og forblir på i et forhåndsbestemt tidsrom. SG armaturer med bevegelsessensor har følgende funksjoner:


Rekkeviddeinnstilling (radarsensitivitet)
Juster følsomheten for å tilpasse sensorens dekningsgrad for å unngå unødvendig dektering fra naborom.


Tidsinnstilling
Juster tiden armaturen står på uten at det registreres bevegelse.


Skumringsinnstilling (dagslyssensor)
Juster hvor lite dagslys det skal være før armaturen slår seg på ved bevegelse i rommet. Sensorarmaturene fungerer ikke som selvstendig skumringssensor, kun i kombinasjon med bevegelse.

wireless.png

Armaturer med sensor wireless fungerer slik: En master kan kommunisere med alle slaver innenfor rekkevidden. Man kan ha ubegrenset antall slaver i denne sonen. En sensor Wireless armatur har en maksimal radio rekkevidde opptil 100 m med fri sikt eller 30 m innendørs. Opptil 48 aktive mastere i en radio gruppe. Man kan ha opptil 32 forskjellige grupper og ha max 2 repeatere i samme gruppe.

twilight.png

Skumringsrelé/twilight uten bevegelsessensor. Disse armaturene slår lyset på og av automatisk ved definert LUX verdi.

Sensorarmatur med tenn/slukkfunksjon (sensor)

Sensor

0%

Uten deteksjon forblir armaturen slukket. Sensoren skanner hele tiden etter bevegelse i området.

100%

Ved deteksjon går lysstyrken opp til 100%.

100%

Lysstyrken holder seg på 100% under den tidsinnstilte tenningen, fra 10 sek - 30 min.

0%

Dersom armaturen ikke detekterer noen bevegelse innen denne tiden slukkes lyset automatisk.

Sensorarmatur med grunnnlys (sensor/dim)

Leveres på enkelte sensorarmaturer

>1%

Uten deteksjon lyser armaturen med >1% av sitt maksimale nivå. Sensoren skanner hele tiden etter bevegelse i området.

100%

Ved deteksjon går lysstyrken opp til 100%.

100%

Lysstyrken holder seg på 100% under den tidsinnstilte tenningen, fra 10 sek - 30 min.

>1%

Dersom armaturen ikke dekterer noen bevegelse innen denne tiden går armaturen tilbake til >1% styrke.