SG Smart App Guide

SG Smart App er en gratis app til styring og innstilling av forskjellige enheter tilknyttet SG Smart. I tillegg til å kunne slå på/av og dempe lyset, er det også mulig å gruppere belysning og andre elektriske installasjoner, opprette scener og programmere enhetene til å slås på/av på bestemte tidspunkter eller ved soloppgang og solnedgang.

Appen kan lastes nede i App Store eller Google Play. Klikk her nedenfor for nedlasting!    

I filmen nedenfor veileder vi deg gjennom de viktigste funksjonene i SG Smart App.  Klikk her hvis du vil vite mer om SG Smart.

Installasjon af SG Smart

SG Smart lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede app.

Dimmeren har en innebygget Bluetooth-enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre SG Smart dimmere. Samtlige SG Smart dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde.

Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon.

1. Slik registreres en bruker

Når du åpner SG Smart App første gang, blir du bedt om å registrere deg som bruker.

2. Slik setter du opp lokasjon og kobler enheter til appen

For å komme i gang må du opprette en lokasjon. Deretter kan du koble sammen enhetene med SG Smart Appen. Det er mulig å opprette flere lokasjoner.

3. Slik tilordner du grupper

En lokasjon deles opp i grupper i forhold til rom eller områder. Det kan f.eks være kjøkken, stue, soverom osv.

4. Slik stiller du scener

Under hver gruppe er det mulig å opprette forskjellige scener. I en stue kan en scene f.eks. være tv-lys, middagsselskap osv.

5. Slik setter du opp snarveier

SG Smart App har fire faste scener eller snarveier på forsiden, nemlig "Ute av huset", "Velkommen", "Morgen" og "Natt". 
"Ute av huset" slår i utgangspunktet av alle enheter etter et valgt tidsrom. Enheter som ikke skal slås av, skal fjernes fra snarveiene. For de tre andre skal enhetene som skal slås på, velges i innstillingene.

6. Slik stiller du inn tidsstyringen

Under tidsstyringsfunksjonen kan de forskjellige gruppene programmeres til å slås på eller av på bestemte tidspunkter i uken.

7. Slik deler du location

I appen er det mulig å opprette flere lokasjoner, f.eks hjem, sommerhus, hytte eller arbeidsplass. En lokasjon kan lett deles med andre brukere.
Hvis du er installatør, kan du lett sette opp SG Smart for en kunde og deretter dele lokasjonen med kunden og ev. gjøre kunden til administrator (husk alltid å opprette en ny lokasjon for hver kunde).

8. Slik kobles du enheter fra Appen

Hvis du ønsker å koble fra en enhet igjen fra lokasjonen, må du bruke "Frakoble enhet"-funksjonen under innstillinger. Funksjonen brukes også hvis du ikke kan finne en enhet som du har koblet til. Her vil det ofte være mulig å finne enheten under "Frakoble"-funksjonen og heretter koble den til igjen.