SG's Samfunnsansvar

SG Armaturen AS er et familieeiet konsern. Et konsern som bryr seg om menneskene i og utenfor bedriften. Med egne selskaper og fabrikk i Europa, fabrikk i Kina og distributører i en rekke land, er det helt avgjørende at SG er sitt ansvar bevisst.

Vi ønsker å bidra til et samfunn som tar mennesker og miljø på alvor, og er derfor en bidragsyter på en rekke områder. Områdene under beskriver hvilken innsats SG legger til grunn for å sikre en fremtidsrettet og tryggere verden.

Miljø

SG ble våren 2019 sertifisert for tre år gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn (ECO Lighthouse). Miljøfyrtårnsertifiseringen er godkjent av EU.
Les mer...

Bærekraft

For å bidra til et mer bærekraftig samfunn har SG besluttet å arbeide aktivt med 3 av FN's bærekraftsmål.
Les mer...

Sosialt ansvar

I SG tror vi på å bidra til at flere får et liv med mening og innhold. Vi tror på å hjelpe der man oppholder seg.
Les mer...

Produkter og emballasje

Våre dyktige designere og produktutviklere arbeider hele tiden med å utvikle både ny og etablerte produkter. Felles for all utvikling, er at vi skal tilby kvalitet med lang levetid og enkel installasjon.
Les mer...