Tingenes Internett

Tingenes Internett er nettsammenkoblingen av fysiske enheter, kjøretøy, bygninger og andre elementer – integrert med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettilkobling som gjør det mulig for disse gjenstandene å samle inn og utveksle data som for eksempel belysning.

Eksperter anslår at Tingenes Internett vil bestå av mer enn 50 milliarder gjenstander innen 2020.

 

SG vil veilede deg

Verden er i raskere endring enn noensinne. Tingenes Internett (Internet of Things – IoT) kommer og vil koble sammen forskjellige typer enheter – belysningssystemer er ett av mange systemer som vil være en del av IoT.

Nogle brugere fører an og vil anvende de nye banebrydende ting.

Andre vil vente og se hvordan dette vil være fornuftig for virksomheten deres. SG vil veilede deg gjennom denne utviklingen. Vår tekniske avdeling følger trenden og analyserer hva som er fornuftig for belysningsløsninger akkurat nå.

3 unikke styringsløsninger

gosense_logo.png

Intelligent, trådløs sensor som tilpasser belysningene til bevegelsesmønstrene i rommet.

litetouch_logo.png

En ordentlig plug and play-løsning for justerbart hvitt lys

freeblue_logo.png

Trådløs belysningskontroll basert på Bluetooth.