Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

1. Algemene informatie

SG Armaturen / SG Lighting (hierna SG genoemd) is blij dat u geïnteresseerd bent in onze producten en oplossingen op onze website. Wij hebben de duidelijke ambitie om u goede verlichtingsoplossingen te helpen vinden.

In dit kader moeten wij persoonlijke gegevens verzamelen om u de best mogelijke service te kunnen bieden. SG vindt het uitermate belangrijk dat uw privacy wordt beschermd en gerespecteerd. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens op een verantwoorde en gepaste manier en in overeenstemming met de verordening inzake persoonsgegevens, die van toepassing is op de EU-lidstaten en EER-landen (waaronder Noorwegen).

De “Informatie over de bescherming van persoonsgegevens“ van SG geeft u een overzicht van waarom en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens bij SG Armaturen:

SG Lighting / SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn iedere vorm van informatie m.b.t. een fysieke persoon. Dat wil zeggen elke vorm van informatie die direct of indirect aan een persoon kan worden gekoppeld. Enkele voorbeelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, IP-adres enz. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u verschillende diensten te kunnen aanbieden.

3. Wanneer verzamelt SG persoonsgegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelt SG op verschillende manieren verschillende gegevens. Dit kan bijv. verband houden met uw gebruik van onze onlinemedia, een deelname aan klantbezoeken of seminars, een aankoop van producten van SG of een sollicitatie bij SG.

4. Wat is het doel van het verzamelen van persoonsgegevens?

Met de gegevensverzameling willen wij ons bedrijf runnen volgens de wetgeving, kwalitatief hoogstaande producten en diensten leveren en ontwikkelen en zorgen voor een betere gebruikerservaring tijdens onze onderlinge contacten.

5. Welke persoonsgegevens worden door SG verzameld en waarom?

SG verwerkt in de regel alleen algemene persoonsgegevens en geen gevoelige persoonsgegevens, tenzij u daar uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.
Algemene persoonsgegevens worden in de volgende situaties verzameld:

a) Contactinformatie bij aankoop
Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, titel, activiteit enz., worden gebruikt in het kader van de aankoop van goederen en diensten van SG en geregistreerd in ons ERP-systeem. Deze worden ingezameld in overeenstemming met de boekhoudwetgeving alsook in het kader van het verlenen van een garantie in geval van een mogelijke klacht.

b) Contactinformatie op diverse formulieren
Er worden ook contactgegevens verzameld in het kader van de registratie voor klantenevenementen of seminars of via andere contactformulieren op bijv. de webpagina‘s en apps van SG. Sommige gegevens (aangeduid met een sterretje “*“) zijn vereist om de gevraagde service te kunnen bieden. Andere zijn niet verplicht.

c) Informatie aangaande uw bezoek aan de website of SG Smart APP
Bij een bezoek aan de website van SG gebruiken wij cookies om u een betere gebruikerservaring te kunnen bieden. Cookies laten ons toe om informatie te verzamelen over welke pagina‘s en functies de gebruiker gebruikt en bezoekt, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en de best mogelijke gebruikerservaring kunnen garanderen.

De gegevens worden verzameld met behulp van Google Analytics. Dit behelst enkel algemene gegevens, zoals het aantal bezoekers, de bezochte pagina‘s, de landen waaruit de bezoekers afkomstig zijn enz.

Hierbij is het niet mogelijk om gegevens van individuele personen te registreren.  Meer informatie over het cookiebeleid van SG vindt u hier.

d) Aanmelden voor de nieuwsbrief van SG
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van SG, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw e-mail, naam, beroep enz., zodat wij u van dienst kunnen zijn met onze nieuwsbrief. Sommige gegevens (aangeduid met een sterretje “*“) zijn vereist om de gevraagde service te kunnen bieden. Andere zijn niet verplicht.
In het kader van het versturen van de nieuwsbrief verzamelt SG informatie over de populariteit van de betreffende nieuwsbrieven, zoals hoeveel mensen de nieuwsbrief openen, welke inhoud ze lezen, op welke links ze klikken in de nieuwsbrief enz.
Het verzenden en verzamelen van gegevens gebeurt via MailChimp. Het doel van de gegevensverzameling is om latere nieuwsbrieven te kunnen optimaliseren in verhouding tot de interesses van de ontvangers.

e) Sociale media
In het kader van zijn marketingactiviteiten gebruikt SG sociale media, met name LinkedIn, Instagram, YouTube en Twitter.
SG heeft toegang tot de openbare profielgegevens van zijn volgers, die ieder persoon zelf heeft ingegeven bij het opstellen van zijn/haar profiel op het desbetreffende sociale medium.
SG gebruikt de analysefuncties van sociale media om de interesse te meten voor de gedeelde updates op de bedrijfssite van SG. Het doel is om de inhoud te optimaliseren, zodat deze overeenstemt met de interesses van de ontvangers.

f) Sollicitatie
SG bewaart sollicitaties in één exemplaar in een bedrijfsdatabase, en dat gedurende de periode die wij nodig achten, maar wel met een maximum van een half jaar vanaf het tijdstip van ontvangst van de sollicitatie.

6. Overdracht van gegevens aan derden

De overdracht van persoonsgegevens door SG is beperkt tot een absoluut minimum en vereist een passend niveau van gegevensbescherming. Gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan ontvangers die namens SG dienstprestaties uitvoeren, zoals hosting, IT-support, marketingdiensten, administratieve diensten of een andere vorm van gegevensverwerking. Deze ontvangers mogen de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met onze instructies en voorwaarden, die worden geregeld door de gegevensverwerkingsovereenkomst.

7. Gegevens verwijderen

SG bewaart persoonsgegevens in de regel niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van de best mogelijke service of het naleven van de wetgeving.
Indien u uw toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Bij onze nieuwsbrief doet u dat bijv. door u op elk gewenst moment in de afzonderlijke mail af te melden. Op de sociale media kunt u op elk moment stoppen met het volgen van SG.
Indien u uw toestemming intrekt, stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij anderszins vereist door de wetgeving.

8. Bescherming van gegevens

Om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen, heeft SG een reeks organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd. Dat houdt o.a. een training van relevante medewerkers en een regelmatige controle van de procedure in.

9. Uw rechten

U heeft op elk moment het recht om toegang te verkrijgen tot de gegevens die SG over u bewaart of om uw gegevens te laten verwijderen of corrigeren, tenzij er wettelijke uitzonderingen gelden voor deze gegevens.
U kunt een schriftelijk verzoek indienen en wij zullen vervolgens uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij er een wettelijke basis bestaat om met de verwerking door te gaan. Een dergelijk verzoek moet relevante informatie bevatten, zoals uw volledige naam en uw e-mailadres, zodat wij tegemoet kunnen komen aan het verzoek. We zullen dan zo snel mogelijk ingaan op uw verzoek.
Wenst u een klacht in te dienen inzake de verwerking van persoonsgegevens door SG, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

10. Wijzigingen

SG behoudt zich het recht voor om het beleid inzake persoonsgegevens te wijzigen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving.

11. Contact opnemen

Heeft u wensen of vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens of het beleid van SG, neem dan contact op met SG via:

SG Lighting
Global Data Protection Office
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no