Milieu

In het voorjaar van 2019 ontving SG een driejaarlijkse milieucertificering van de Noorse Stichting Miljøfyrtårn (Eco-Lighthouse).

De Eco-Lighthouse-certificering is goedgekeurd door de EU. Tijdens het certificeringsproces ontdekte SG dat het op heel wat gebieden kon bijdragen aan een beter milieu en deze inspanningen lopen dan ook als een rode draad doorheen onze dagelijkse werkzaamheden. Jaarlijks rapporteren we onze ontwikkeling aan de stichting Eco-Lighthouse.

Binnen het bedrijf hebben we ook een ‘milieuambassadeur‘ aangesteld. Die moet het bedrijfsmanagement ertoe aanzetten om steeds het milieu mee in overweging te nemen bij alle genomen beslissingen en alle gevolgde strategieën.

Lees meer over SG en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Eco-Lighthouse is een erkende en effectieve certificerings- en milieubeheertool die bedrijven helpt om groener te worden.

Eco-Lighthouse is een nationaal milieucertificeringssysteem van de Stichting Eco-Lighthouse. De stichting werd in 2003 opgericht door enkele belangrijke organisaties in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur.

Kan een Eco-Lighthouse-certificering bijdragen tot het verwezenlijken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN? Het antwoord is ja! Eco-Lighthouse stelt bedrijven in staat om bij te dragen aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees meer over Eco-Lighthouse...