Sociale verantwoordelijkheid

Doorheen de jaren heeft SG een positieve en winstgevende ontwikkeling doorgemaakt, een ontwikkeling die waarde creëert voor onze eigenaren. Een groot deel van deze waarde wordt geherinvesteerd in nieuwe bedrijfsmogelijkheden en in de ontwikkeling van de groep. Daarnaast wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag opzij gehouden voor belangrijke en waardevolle gemeenschapsprojecten. Bij SG willen we dat meer mensen een zinvol en waardevol leven kunnen leiden. Wij geloven in hulp bieden waar het nodig is.

Via projecten in Oekraïne, India, Peru, Gambia, Tanzania enz. zorgt SG voor werkgelegenheid, voedselproductie, voedsel op tafel en medische opvolging. Nog belangrijker is de samenwerking met plaatselijke tenoren. Dit levert gedocumenteerde resultaten op en wordt door alle partijen positief ervaren.

Lees meer over SG en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

KPK-Ukraina - Een hart voor de armen in Oekraïne. Lees meer...

 

Evangelisk Orientmisjon (Evangelische Oosterse Missie), India. Lees meer...

 

“El Mirador”-school in Areauipa, Peru. Lees meer...

 

Maasailand - Development for Women and Children in Tinga, Tanzania. Lees meer...