Wanneer de goedkoopste oplossing niet de goedkoopste is!

Total Cost of Ownership

TCO (Total Cost of Ownership) omvat alle kosten die gepaard gaan met de aankoop en het gebruik van een product gedurende de gebruiksperiode.

Vaak baseert men zich op de prijs van een product op het moment van de aankoop om de goedkoopste oplossing te kiezen, maar dit is op de lange termijn niet altijd de goedkoopste beslissing.

TCO-tools nemen niet enkel de laagste aankoopprijs in overweging, maar kiezen het product dat, over de levensduur van het product gezien, het minste kost.

TCO break-even

TCO-berekeningen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van de beste verlichtingsoplossingen. Een TCO-rapport houdt niet enkel rekening met het economische klimaat, maar biedt ook informatie over energie- en milieuberekeningen, zoals energiebesparing, W/m2, koolstofemissies, enz

TCO-berekening - het magazijn

Een bedrijf overweegt om zijn magazijnverlichting te vernieuwen. De bestaande verlichtingsoplossing is meer dan 25 jaar oud.

De vraag is dan: loont het om de oude verlichtingsoplossing te vernieuwen en zo ja, moet het dan een T5- of een ledoplossing worden?

TCO 10 jaar

Uit de TCO-berekeningen blijkt duidelijk dat het loont om het bestaande verlichtingssysteem te vervangen.

Hoewel de vereiste investering voor een ledoplossing meer dan twee keer zo hoog ligt als bij een T5-oplossing, is het interessant om vast te stellen dat de ledoplossing over een periode van 10 jaar beduidend minder kost.

Over een periode van 10 jaar zal de ledoplossing een besparing opleveren van 41% in vergelijking met de bestaande oplossing, terwijl een T5-oplossing over een periode van 10 jaar slechts een besparing van 23% oplevert.

Klik hier voor het TCO-rapport.