Hållbarhet

FN har med sina 17 hållbarhetsmål (UN’s 17 Development Goals) utarbetat en tydlig global satsning för att skapa ett hållbart samhälle. Det är ett omfattande arbete som måste ske världen över.

För att bidra till ett hållbarare samhälle har SG beslutat sig för att arbeta aktivt med 3 av målen.

  7) Hållbar energi för alla (Affordable and Clean Energy)
  8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Decent work and economic growth)
12) Hållbar konsumtion och produktion (Responsible Consumption and Production)

Läs mer om SG:s samhällsansvar