Information om skydd av personuppgifter

1. Allmän information

SG Armaturen/SG Lighting (hädanefter kallat SG) är glada för ditt intresse för de produkter och lösningar som visas på vår webbplats. Vi har ett tydligt mål om att hjälpa dig att hitta bra belysningslösningar.

I samband med det behöver vi samla in personlig information för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. SG lägger stor vikt vid att skydda och respektera ditt privatliv. Därför är det vår avsikt att behandla dina personuppgifter på ett försvarbart och ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftningen i dataskyddsförordningen, som gäller för EU:s medlemsländer samt EES-länder (häribland Norge).

SG:s ”Information om skydd av personuppgifter” ska därför ge dig en överblick, så att du förstår varför och hur vi behandlar dina personuppgifter

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter för SG Armaturen:

SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av information om en fysisk person. Det vill säga alla typer av uppgifter som direkt och indirekt kan kopplas till en person. Det kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och liknande. Personuppgifter används för att leverera olika tjänster till dig.

3. När samlar SG in personuppgifter?

SG samlar in flera typer av data på flera olika sätt när du har kontakt med oss. Det kan vara i samband med att du använder våra onlinemedia, deltar vid kundbesök eller seminarier, köper SG:s produkter eller söker jobb hos SG.

4. När samlar SG in personuppgifter?

SG samlar in flera typer av data på flera olika sätt när du har kontakt med oss. Det kan vara i samband med att du använder våra onlinemedia, deltar vid kundbesök eller seminarier, köper SG:s produkter eller söker jobb hos SG.

5. Vilka personuppgifter samlar SG in och varför?

SG behandlar som huvudregel enbart allmänna personuppgifter och inte känslig, personlig information, såvida du inte har givit ditt uttryckliga samtycke till det.
Allmänna personuppgifter kan samlas in i följande situationer:

a) Kontaktuppgifter vid köp
Kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post, titel, företag och liknande används i samband med köp av varor och tjänster från SG, och registreras i vårt ERP-system. De samlas in i enlighet med redovisningslagstiftningen samt vid beviljande av garanti i samband med en ev. reklamation.

b) Kontaktuppgifter i diverse formulär
Kontaktuppgifter samlas även in i samband med anmälan till kundevenemang och seminarier eller via andra kontaktformulär på t.ex. SG:s webbplatser och i SG-appar. Vissa data är obligatoriska (markerade med asterisk ”*” ) för att vi ska kunna leverera den tjänst du har efterfrågat, medan andra är frivilliga.

c) Upplysningar i samband med besök på webbplats
När du besöker SG:s webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse. Cookies gör det möjligt för oss att samla in information om vilka sidor och funktioner besökaren använder, så att vi kan optimera vår webbplats och på så sätt erbjuda användaren bästa möjliga upplevelse.
Denna insamling sker med hjälp av Google Analytics, och omfattar enbart övergripande data som antal besök, besökta sidor, vilka länder besökarna kommer ifrån och liknande.
Vid sådan insamling är det inte möjligt att registrera data på enskilda personer.  Du kan läsa mer om SG:s policy för cookies här.

d) Anmälan till SG:s nyhetsbrev
När du anmäler dig till SG:s nyhetsbrev lämnar du ett flertal personuppgifter som e-post, namn, företag osv. för att vi ska kunna erbjuda dig tjänster via vårt nyhetsbrev. Vissa data är obligatoriska (markerade med asterisk ”*” ) för att vi ska kunna leverera den tjänst du har efterfrågat, medan andra är frivilliga.
I samband med utskick av nyhetsbrev samlar SG in information om det aktuella nyhetsbrevets popularitet i form av data för exempelvis hur många som öppnar nyhetsbrevet, vilket innehåll de läser, eventuella klick på länkar i nyhetsbrevet och liknande.
Utskick och insamling av data genomförs med hjälp av MailChimp. Syftet med datainsamlingen är att kunna optimera efterföljande nyhetsbrev i enlighet med mottagarnas intressen.

e) Sociala medier
SG använder sociala medier i sin marknadsföring i form av LinkedIn, Instagram, YouTube och Twitter.
SG har tillgång till följarnas offentliga profildata, som den enskilda personen själv har lämnat genom att registrera en profil på det aktuella sociala mediet.
SG använder de sociala mediernas analysfunktioner för att mäta intresset för de uppdateringar som delas på SG:s företagswebbplats. Syftet är att optimera innehållet så att det tillgodoser mottagarnas intressen.

f) Jobbansökan
SG sparar jobbansökningar i ett enda exemplar i en företagsdatabas så länge vi anser det nödvändigt – dock maximalt i ett år från det att ansökan mottagits.

6. Utlämning av data till tredje part

SG:s vidarebefordran av personuppgifter är begränsad till ett absolut minimum och kräver att en lämplig nivå av dataskydd upprätthålls. Data kan utlämnas till mottagare som utför tjänster på uppdrag av SG, som t.ex. hosting, IT-support, marknadsföringstjänster, administrativa tjänster eller annan databehandling. Dessa mottagare har endast tillstånd att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och villkor, som regleras av databehandlingsavtal.

7. Borttagning av data

SG sparar som utgångspunkt inte persondata under längre tid än nödvändigt för att kunna erbjuda bästa möjliga service eller då lagstiftningen kräver det.
I fall då du har givit ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det här gäller t.ex. vårt nyhetsbrev, där du för varje enskilt e-postmeddelande alltid har möjlighet att avregistrera dig. På samma sätt kan du alltid sluta följa SG i sociala medier.
Om du återkallar ditt samtycke upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte lagstiftningen kräver annat.

8. Skydd av uppgifter

För att garantera skydd av personuppgifterna har SG implementerat ett antal organisatoriska och tekniska förhållningsregler. Det innebär bl.a. utbildning av relevanta medarbetare samt regelbunden kontroll av rutiner.

9. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till de uppgifter som SG sparar om dig, eller att få dina uppgifter raderade eller korrigerade, förutsatt att uppgifterna inte omfattas av några juridiska undantag.
Du kan skicka en skriftlig ansökan, så raderar vi dina personuppgifter, såvida ingen rättslig grund föreligger för fortsatt behandling. En sådan ansökan ska innehålla relevanta upplysningar för att ansökan ska kunna tillgodoses, dvs. fullständigt namn och e-postadress. Därefter tar vi snarast möjligt hand om din ansökan.
Har du klagomål som rör SG:s behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

10. Ändringar

SG förbehåller sig rätten att ändra personuppgiftspolicyn till följd av ändringar i lagstiftningen.

11. Ändringar

Har du frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina personuppgifter eller SG:s policy kan du kontakta SG på:

SG Armaturen
Global Data Protection Office
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
Mail: gdpo@sg-as.no