Miljö

SG blev våren 2019 certifierad för tre år av Miljøfyrtårn-stiftelsen (ECO Lighthouse).

Miljöcertifieringen är EU-godkänd. Certifieringsarbetet gjorde SG medvetet om de områden där företaget kan bidra till en bättre miljö och arbetet fortsätter nu i vår dagliga verksamhet. Utvecklingen rapporteras årligen till Miljøfyrtårn-stiftelsen.

Företaget har även en intern miljöambassadör som hela tiden ska få företagsledningen att tänka på miljön i de beslut och strategier man lägger fram.

Läs mer om SG:s samhällsansvar

Miljøfyrtårn är ett etablerat och effektivt certifierings- och miljöstyrningsverktyg som hjälper företag till en lyckad grön omställning.

Miljøfyrtårn är ett nationellt miljöcertifieringssystem som Miljøfyrtårn-stiftelsen driver. Stiftelsen inrättades 2003 av nyckelorganisationer inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Kan Miljøfyrtårn-certifieringen bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål? Svaret är ja! Miljøfyrtårn ger företagen goda förutsättningar som bidrar till flera av hållbarhetsmålen.

Läs mer om Miljøfyrtårn...