När den billigaste lösningen inte är det!

Total ägandekostnad

TCO (Total Cost of Ownership, total ägandekostnad) omfattar kostnaderna för inköp och användning av en produkt under hela användningstiden.

Ofta faller valet på den billigaste lösningen när det gäller pris vid tidpunkten för köpet, men det är inte alltid det billigaste beslutet på lång sikt.

I stället för att bara tänka på det lägsta inköpspriset kan man välja den produkt som har lägst kostnad över hela livslängden med hjälp av TCO-verktyg.

 

TCO-nollresultat

 

TCO-beräkningar är ett viktigt verktyg som kan hjälpa dig att göra det bästa valet när du väljer belysningslösningar. Förutom ekonomisk information innehåller TCO-rapporter även uppgifter om energi och miljömässiga beräkningar, bland annat energibesparingar, W/m2 och koldioxidutsläpp.

Beräkning av total ägandekostnad – lagret

Ett företag överväger att rusta upp lagerbelysningen. Den befintliga belysningslösningen är över 25 år gammal.

Frågan är, kan det löna sig att restaurera den gamla belysningslösningen, och om så är fallet, ska det vara en T5- eller LED-lösning?

TCO 10 år

TCO-beräkningarna visar tydligt att det lönar sig att ersätta det befintliga belysningssystemet.

Det intressanta är att även om den nödvändiga investeringen för en LED-lösning är mer än dubbelt så stor som för en T5-lösning kostar LED-lösningen betydligt mindre sett över en 10-årsperiod.

LED-lösningen kommer att generera besparingar på 41 procent över en 10-årsperiod jämfört med den befintliga lösningen, medan en T5-lösning endast kommer att generera besparingar på 23 procent över en 10-årsperiod.