Överspänningsskydd för utomhus-LED

Gatu-, gångvägs- och torgbelysning uppgraderas just nu från konventionella armaturer till LED. Fördelarna med LED inkluderar energieffektivitet, lång livslängd och borttagning av föråldrad lampteknik. 

Nackdelen med LED jämfört med äldre teknik är lägre tolerans för överspänning. Det kan få LED-modulerna att totalhaverera, skada drivdonen eller LED-modulen och kan minska ljusstyrkan, förkorta livslängden eller ha sönder det elektroniska styrsystemet.

Överspänningsskydd ska ses som en försäkring.
Du kan minska skador från överspänning på grund av blixtnedslag med ett välfungerande överspänningsskyddskoncept som införs i projektplaneringsfasen eller som ett tillägg till befintliga installationer. Observera att överspänningsskydd minimerar antalet skadade LED-armaturer i installationen, men kan inte förhindra skador i området där blixten slår ned.

Skyddskoncept.
Överspänningsskydd kan placeras direkt i LED-armaturen, i kabelkopplingsdosan vid stolpens bas och/eller i inmatningens kabelskåp. SG A/S använder LED-drivdon med integrerat överspänningsskydd på minst 4 kV för att skydda mot kopplingsförlopp från matningsinstallationen. Extra överspänningsskydd mot blixtnedslag kan fås på begäran.

Överspänning kan orsakas av:

Surge_protection01.jpg

Kopplingsförlopp
(SEMP, Switching Electro Magnetic Pulse)
Överspänning som uppstår vid omkopplingar, jordfel/kortslutningar eller utlösning av säkringar.

 

Surge_protection02.jpg

Blixtnedslag
(LEMP, Lightning Electro Magnetic Pulse)
Indirekta blixtnedslag som kan orsaka ledda störningar i försörjningsledningen.

 

Surge_protection03.jpg

Blixtnedslag
(LEMP, Lightning Electro Magnetic Pulse)
Direkt blixtnedslag på LED-armaturen eller försörjningsledningen.