Produkter och emballage

Våra duktiga designers och produktutvecklare utvecklar ständigt både nya och etablerade produkter. Våra säljare rör sig på marknaden dagligen och kan våra kunders behov. Vi sammanställer de olika marknadsbehoven och utvecklar produkter som marknaden efterfrågar.

Gemensamt för all utveckling är att erbjuda kvalitet med lång livslängd och smidig installation. Vi levererar våra produkter i lämpligt emballage så att produkten når kunden i perfekt skick. Vi jobbar ständigt med att minska vårt miljöavtryck, även för vårt emballage.

Läs mer om SG:s samhällsansvar