Smart Pill ON-OFF Micro

Smart Pill ON-OFF Micro är potentialfria reläer som kan installeras i väggdosan eller en liknande sluten installation för att slå PÅ eller AV en eller flera apparater, till exempel: Elradiatorer, garageportsmotorer osv. Enheten kan styras med hjälp av Bluetooth via appen, en Smart Switch eller en tryckknapp. Du kan använda den som relä för att välja AV eller PÅ. Om du har möjlighet att välja pulsläge kan du avge puls till exempelvis en motor i en garageport. 

 

 Klicka här för mer om SG Smart    Klicka här för App Guide-video    Klicka här för SG Smart FAQ

Liknande produkter