Odense Energy Lean

Projektbeskrivning

Odense kommuns projekt Energy Lean strävar efter att minska koldioxidutsläppen från de kommunala skolorna.

Kärnan i projektet är att energirenovering kan minska koldioxidutsläppen och förbättra inomhusluften och samtidigt ge en ekonomisk vinst och skapa nya gröna jobb.

Lokal leverantör av energisnål belysning.                               
SG tillhandahöll det mesta av belysningen för Energy Lean-projektet. Uppdraget har varit ett av de största på SG under 2015, och har säkrat anställningen för flera av SGs medarbetare.

Belysningslösning

Belysningslösningen har främst varit en specialutvecklad armatur, Box Lean, som använder LED-teknik för att säkerställa en mycket energieffektiv drift.

Tillsammans med Box Lean-lösningen tillhandahöll SG även ytterligare belysning inomhus och utomhus med armaturen Place. Place är också en energieffektiv lösning som enkelt och elegant passar i många olika utomhusmiljöer som skolgårdar, parkeringsplatser och liknande.

Hela Energy Lean-projektet har givit en betydande energibesparing på upp till 60 procent jämfört med de gamla belysningslösningarna.

Belysning för människor
Förutom en betydande energibesparing för Odense kommun har projektet även givit stora fördelar för slutanvändarna i Odenses skolor och andra institutioner, baserat på mottot att ge användaren rätt mängd ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Rätt belysning har stor inverkan på arbetsmiljön i skolor. Den påverkar elevernas koncentration och inlärningsförmåga, vilket också har varit en viktig parameter i utvecklingen av belysningslösningen i Energy Lean-projektet.

Dalumskolen
Demantsvej 30
5260 Odense
Danmark

Se karta: Google Maps

Liknande produkter