Skou-byggnaden - Aarhus Universitet

Projektbeskrivning

Skou-byggnaden – uppkallad efter nobelpristagaren Jens Christian Skou – är Aarhus Universitets nya forskningsbyggnad som inhyser Institut for Biomedicin. Byggnaden samlar alla forskningsenheter under ett tak och erbjuder moderna, flexibla faciliteter till de mest framstående forskarna från hela världen samt för studenter och personal.

Nybyggnationens karakteristiska transparenta gavel vetter mot norr och mot den öppna platsen som leder stegen mot huvudingången under den utskjutande fasaden. Två förskjutna överlappande flyglar skapar ett stort centralt trapp- och bruksrum, medan byggnadens bredd inrymmer forskningsenheternas kontor och flyglarna laboratoriefunktionerna.

Belysningslösning

SG har levererat en kundanpassad belysningslösning i form av LED-insatser på 4000K med opal avskärmning. Den allmänna belysningen i korridorer och på kontorsrummen har lösts med cirkulära armaturer. I det centrala trapp- och bruksrummet är varje våning såväl som de fristående mötesenheterna framhävda via inbyggda insatser. Rummets form understryks på ett elegant sätt med klart definierade ljusslingor. 

Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Wilhelm Meyers Allé 3
8000 Århus C
Danmark

Se karta: Google Maps

Användare: Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Arkitekt: Cubo Arkitekterne

Ingenjör: Søren Jensen

Installatör: Uggerly Installation

Liknande produkter