Sakernas internet

Sakernas internet avser internätverk av fysiska enheter, fordon, byggnader eller andra objekt som är inbäddade med elektronik, programvara, sensorer och aktiveringsdon samt den nätverksanslutning som gör att objekten kan samla in och utbyta data om till exempel belysning. Experter uppskattar att Sakernas internet kommer att bestå av nästan 50 miljarder objekt år 2020.

 

SG ger vägledning
Världen förändras snabbare än någonsin. Sakernas internet är nära förestående och kommer att koppla samman många olika typer av enheter. Belysningssystem är ett exempel på vad som kommer att ingå i IoT. Vissa användare visar vägen och testar gärna den nya tekniken. Andra väntar för att se hur tekniken kommer att passa in i deras verksamhet. SG vägleder dig genom denna utveckling. Vår tekniska avdelning följer trenden och analyserar vad som kan användas för belysningslösningar just nu.

3 unika styrningslösningar

gosense_logo.png

Intelligent trådlös sensor som anpassar belysningen efter rörelsemönster i rummet.

litetouch_logo.png

Ægte plug-and-play løsning til Tunable White ljus

freeblue_logo.png

Bluetooth-baserad trådlös belysningsstyrning.