Socialt ansvar

SG har genom åren haft en bra och lönsam verksamhetsutveckling, en utveckling som genererat mervärde för ägarna. Stora delar blir återinvesterade i nya affärsmöjligheter och koncernutveckling. Dessutom går betydande belopp till viktiga och värdefulla samhällsprojekt varje år. SG tror på att hjälpa flera till ett rikt och meningsfullt liv. Vi tror på att hjälpa lokalt.

SG:s projekt i Ukraina, Indien, Peru, Gambia, Tanzania och på andra håll skapar arbetstillfällen, producerar mat, sätter mat på bordet och ger medicinsk uppföljning. Men viktigast är det lokala samspelet. Det ger dokumenterade resultat som är värdefullt för alla parter.

Läs mer om SG:s samhällsansvar

 

KPK-Ukraina - med hjärta för Ukrainas fattiga. Läs mer...

 

Evangeliska orientmissionen, Indien. Läs mer...

 

”El Mirador”-skolan i Areauipa, Peru. Läs mer...

 

Maasailand - utveckling för kvinnor och barn i Tinga, Tanzania. Läs mer...