Sjukvård

Sjukhusbelysning optimerad för miljön, patienterna och personalen

SG har den expertis och erfarenhet som krävs för att skapa en optimal belysningslösning för sjukhus och andra vårdinrättningar.

Sjukhus förbrukar mycket energi. Den sammanlagda strömförbrukningen är mycket hög, och uppskattningsvis 25 procent av den används till belysning.

Belysningslösningen måste skräddarsys för varje område så att man uppnår det bästa ljuset för användaren, samtidigt som man inte ska använda mer energi än vad som är absolut nödvändigt.

Inspiration