Utomhus

Visar vägen i mörkret

Utomhusbelysning tillgodoser många syften, och först och främst måste den visa vägen i mörkret. Men det finns mycket mer att tänka på när det gäller optimering av utomhusbelysning.

SG har den expertis och erfarenhet som krävs för att skapa en optimal utomhusbelysningslösning.

En energieffektiv lösning är även viktigt när det gäller utomhusbelysning. En kombination av energieffektiva ljuskällor med lång livslängd, till exempel LED, med styrning som kan stänga av eller dämpa belysningen när trafiken är begränsad är bara ett av de tillgängliga alternativen för att skapa en energieffektiv lösning.

Inspiration