SG's behandling af personoplysninger

Indledning

SG Armaturen (“SG”) er omfattet af national lovgivning vedr. fortrolighed og databeskyttelse, der omfatter EU's generelle databeskyttelsesforordning, som beskytter integriteten og fortroligheden af en persons oplysninger. Personoplysninger betyder alle oplysninger, der – direkte eller indirekte – er relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person (registreret person). Denne politik er primært rettet mod vores kunder og besøgende på vores platforme.

Vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden og retten til databeskyttelse for alle personoplysninger, vi behandler, så det er vigtigt, at vi forklarer og giver dig et overblik over, hvordan SG indsamler og behandler personoplysninger. Vi behandler kun personoplysninger til relevante formål og i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Foruden denne politik har SG fortrolighedspolitikker for SG Smart (findes i applikationen) og for dens medarbejdere (findes i personalehåndbogen). Oplysninger om, hvordan vi anvender cookies, finder du i vores Cookiepolitik.

SG er den dataansvarlige med hensyn til de personoplysninger, som vi behandler som en del af vores kundeforhold og for de personoplysninger, der genereres af personer, der bruger vores hjemmeside. 

Kortfattet oversigt over SG's behandling af personoplysninger

SG forpligter sig til altid at behandle personoplysninger lovligt og korrekt, og de indsamles kun til angivne, udtrykkelige og legitime formål, som kræves iht. lovgivningen. Derfor behandler vi kun personoplysninger, når en sådan behandling er nødvendig for håndteringen af vores virksomheds drift, kontraktlige forpligtelser eller andre legitime virksomhedsinteresser, vi måtte have, og for at overholde de juridiske forpligtelser eller i nogle tilfælde efter at have fået et samtykke fra den registrerede person.

SG sikrer, at personoplysningerne er tilstrækkelige, relevante og begrænset til det, der er nødvendigt til formålet, og at personoplysningerne kun opbevares i den periode, der er påkrævet for at opfylde formålet. Vi bestræber os på at holde personoplysningerne nøjagtige og opdaterede samt sikre, at unøjagtige data slettes eller berigtiges.

SG sikrer, at personoplysningerne behandles på en måde, der garanterer en passende sikkerhed med hensyn til personoplysningernes integritet og fortrolighed.

Tredjepartsserviceleverandører

På en række områder anvender SG muligvis tredjepartsserviceleverandører, der behandler personoplysninger på vegne af SG. I sådanne tilfælde har SG implementeret tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning til regulering af serviceleverandørens behandling af personoplysninger på vores vegne, som f.eks. indgåelse af en databehandleraftale.

SG afslører ikke personoplysninger til andre virksomheder uden for vores gruppe, hverken i Danmark eller i udlandet. Dette begrænser dog ikke nogen påkrævet udlevering af personoplysninger til offentlige myndigheder.

Geografisk opbevaring og behandling

SG opbevarer og behandler personoplysninger på servere, der befinder sig i EU/EØS.

SG kan lejlighedsvis anvende tredjepartsserviceleverandører, der befinder sig uden for EØS (tredjelande). I sådanne tilfælde er overførslen af personoplysninger til tredjelande baseret på standardkontraktbestemmelser eller andet lovligt grundlag for overførslen af personoplysninger.

SG’s behandling af personoplysninger

CRM-system (administration af kunder og potentielle kunder)

SG behandler personoplysninger for at lette administrationen af kunder og potentielle kunder, som f.eks. deres navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, arbejdsgiver, hvis den registrerede person repræsenterer en virksomhed (kontaktperson), aftale og/eller bestilling og indkøbsordre.

Formålet med denne behandlingsaktivitet er at håndtere kunderelationer, inklusive registrering af aktuelle, tidligere og potentielle kunderelationer. Vores juridiske grundlag for behandling er enten at opfylde en aftale med dig som kunde (eksisterende kunderelation) eller vores legitime interesse i at kontakte potentielle kunder.

Oplysningerne gemmes i vores CRM-register og slettes fem år efter den seneste aktivitet.

Salg, fakturering og betalinger

Når du eller din virksomhed bestiller et produkt fra SG, behandler vi visse typer af personoplysninger, som f.eks. dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, arbejdsgiver, hvis du repræsenterer en virksomhed (kontaktperson,) samt tidspunktet og ordrens indhold. Behandlingen omfatter også den faktura, vi sender til dig, og betalingen vi modtager fra dig samt eventuelle refunderinger. Bestillingerne behandles i vores CRM-system og fakturaerne i vores faktureringssystem.

Formålet med denne behandlingsaktivitet er at levere services og produkter til dig som kunde og vores legale grundlag er kundeaftalen.

I henhold til lovgivningen skal SG gemme fakturaoplysninger i 10 år efter et regnskabsårs afslutning.

Nyhedsbrev

Kunder og andre interesserede kan tilmelde sig SG's nyhedsbrev. Hvis du modtager vores nyhedsbrev, modtager du regelmæssigt en e-mail med tips, nyheder og andre informationer om vores produkter og services. I disse situationer behandler SG personoplysninger, som f.eks. dit navn, e-mailadresse, IP-adresse, hvis du klikkede på informationslinket, og dit virksomhedsnavn (arbejdsgiver) og din jobtitel, hvis du fungerer som kontaktperson for en virksomhed.

Formålet med at udsende nyhedsbreve er at markedsføre vores produkter og services til eksisterende og potentielle kunder. For eksisterende kunder (kontaktpersoner for virksomheder) er det juridiske grundlag SG's legitime interesse, mens samtykket for andre er det juridiske grundlag. Alle modtagere af nyhedsbrevet kan framelde sig nyhedsbrevet ved at klikke på “afmeld”. SG behandler oplysningerne, så længe du vælger at modtage nyhedsbreve.

Sociale medier

SG har en firmakonto hos forskellige sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram), der er frit tilgængelige for andre brugere af servicerne. SG har adgang til offentlige profiloplysninger for dens følgere, som enkeltpersoner angiver ved oprettelse af en profil på det pågældende sociale medie. Dette inkluderer også kommentarer, som brugere skriver vedr. SG's opslag.

SG's formål med brug af sociale medier er at vurdere interessen for opdateringer delt på SG's virksomhedsside med henblik på at optimere indholdet, så det passer med modtagernes interesser.

Vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger på sociale medieplatforme er vores legitime interesse i at være synlig og tilgængelig for vores kunder og andre på sociale medieplatforme. SG kan behandle de offentlige profiloplysninger for dens følgere, så længe brugeren følger eller henviser til vores firmakonto, f.eks. med likes, kommentarer eller meddelelser.

Hvis du er interesseret i at vide, hvordan sociale netværk behandler dine personoplysninger, kan du læse de fortrolighedspolitikker, der er tilgængelige via din(e) sociale netværksprofil(er).

Dine rettigheder

Når SG behandler personoplysninger om dig, har du visse rettigheder vedr. datafortrolighed, som vi forklarer herunder. Der kan være undtagelser fra disse rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål relateret til dine rettigheder, kan du kontakte den ansvarlige navngivne person herunder (se kontaktoplysninger). Vi er forpligtet til at besvare din henvendelse uden unødigt ophold og senest i løbet af en måned.

Ret til information
Retten til information betyder, at du kan kontakte os og bede om information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Ret til indsigt
Retten til indsigt betyder, at du har ret til at modtage en kopi af de oplysninger, vi har gemt om dig.

Ret til berigtigelse
Retten til berigtigelse betyder, at du er berettiget til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger om dig selv rettet eller opdateret.

Ret til sletning (‘ret til at blive glemt’)
Retten til sletning betyder, at du har ret til at få oplysninger om dig selv slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de behandles, hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis du protesterer mod lovligheden af behandlingen.

Ret til begrænsning af behandling
Retten til begrænsning af behandling betyder, at du er berettiget til at begrænse behandlingen, hvis du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, behandlingen er ulovlig, eller personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet.

Ret til indsigelse
Retten til indsigelse mod behandlingen af personoplysninger betyder, at du kan modsætte dig behandling baseret på SG's legitime interesse, hvis der er begrundede årsager til dette.

Ret til tilbagetrækning af samtykke
Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

Klager
Vi håber, du vil informere os, hvis du mener, vi ikke overholder databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, vi overtræder databeskyttelseslovgivningen. Du kan altid kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål.

Kontaktoplysninger

SG A/S (organisationsnummer 958 560 931) er den dataansvarlige med hensyn til de personoplysninger, vi behandler. Virksomhedens administrerende direktør har det endelige ansvar for virksomhedens overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne.

Det daglige ansvar for behandling af personoplysninger om vores kunder er delegeret til Unni Isaksen, som du også kan kontakte, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedr. datafortrolighed.

Du kan også kontakte SG pr.:

Ændringer til denne fortroligheds- og databeskyttelsespolitik

Vi opdaterer muligvis denne politik fra tid til anden uden at offentliggøre specifikke oplysninger om ændringerne på hjemmesiden. Men hvis ændringerne er vigtige og/eller påvirker dine rettigheder, offentliggør vi specifikke oplysninger om ændringerne på hjemmesiden. 

Senest opdateret: 29/11-2020

Du kontrollerer dine data

Vi bruger cookies på denne side for at forbedre din brugeroplevelse. Læs om vores cookies og privatlivs- og databeskyttelsespolitik. Find links nederst på siden

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille ikon i nederste venstre hjørne af hjemmesiden