Salgs- og Leveringsbetingelser

Aftalens omfang
Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt "Betingelserne") gælder for alle leverancer af produkter (herefter benævnt "Produkterne") udført af SG Armaturen A/S (herefter benævnt "Sælgeren") til kunder i Danmark.

Aftalens prioritet
I tilfælde af køberens konkurs eller insolvens er Sælgeren berettiget til at kræve første prioritet for tilgodehavende i forhold til Produkterne leveret i henhold til denne aftale.

Ordre og accept
Alle ordrer skal afgives skriftligt og accepteres skriftligt af Sælgeren. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise ordrer uden angivelse af årsag.

Priser og betalingsbetingelser
Priserne på Produkterne er som angivet i Sælgerens tilbud eller prisliste. Betalingsbetingelserne er som specificeret i Sælgerens faktura. Alle betalinger skal foretages i på den faktura specificerede valuta.

Ejendomsret og risiko
Ejendomsretten til Produkterne overføres til køberen ved fuld betaling. Risikoen for Produkterne overføres til køberen ved levering.

Levering
Levering af Produkterne skal ske på det i ordren specificerede sted og tidspunkt. Eventuelle forsinkelser i levering skal meddeles skriftligt til køberen.

Reklamation og returret
Køberen skal inspicere Produkterne ved levering og meddele eventuelle mangler skriftligt til Sælgeren inden for 7 dage efter modtagelse. Sælgeren forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise reklamationer efter eget skøn. Der gives ingen returret, medmindre det er skriftligt aftalt mellem parterne.

Ansvarsbegrænsning
Sælgerens samlede ansvar over for køberen i henhold til denne aftale er begrænset til prisen for de Produkter, der er omfattet af den pågældende ordre.

Force majeure
Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering som følge af begivenheder uden for Sælgerens rimelige kontrol.

Lov og tvisteløsning
Denne aftale reguleres af dansk ret. Eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved de danske domstole.

Du kontrollerer dine data

Vi bruger cookies på denne side for at forbedre din brugeroplevelse. Læs om vores cookies og privatlivs- og databeskyttelsespolitik. Find links nederst på siden

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille ikon i nederste venstre hjørne af hjemmesiden