Aarhus Universitetshospital

Prosjektbeskrivelse

Aarhus Universitetshospital, AUH, er et av Danmarks nyeste sykehus. De eldste bygningene har vært i bruk siden slutten av 1980-tallet, og med daglig, intensiv slitasje er installasjonene kommet i reparasjonsalderen. Energiegenskapene lever heller ikke lenger opp til dagens standard.

Det betydde blant annet at nesten 3000 belysningsarmaturer i sengeposter, møtelokaler, kjøkkener, depotrom og toaletter m.m. måtte skiftes. Det skjedde etter en nøye koordinert plan der det hadde høy prioritet at driften ved sykehuset skulle forstyrres minst mulig, forklarer Ina Rødtnes Withus, prosjektleder og ingeniør hos AUH.

Belysningsløsning

Grunnstammen i AUHs belysningsrenovering er systemarmaturen Multi Concept fra produsenten SG Armaturen. Som modulær oppbygning kan det lett tilpasses forskjellige bruksområder og arkitektoniske miljøer. 1100 nærværssensorer sørger for at det bare er tent lys der det er bruk for det.

Planlegging, fleksibilitet og god vilje gjorde det mulig å renovere belysningen på Aarhus Universitetshospital samtidig som pasientene ble behandlet.

En av utfordringene ved å arbeide med store prosjekter i et travelt sykehusmiljø er logistikken. Det er ikke plass til lagring av de mange belysningsarmaturene, så Riktig Lys og SG Armaturen har løpende tilpasset leveringen til de aktuelle etappene i renoveringsarbeidet. Samtidig er armaturene pakket i materialbesparende emballasje for å redusere avfallsmengden.

Århus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus
Danmark

Se kart: Google Maps

 

Århus Universitetshospital

Leverantör: Rigtigt Lys - Lemvigh Müller

Installatör: Wicotec Kirkebjerg

Relaterte produkter