Bjørnholthallen

Prosjektbeskrivelse

For eierne av Bjørnholthallen var kostnadene til utskifting av defekte lyskilder svært store. Armaturene var i tillegg på fra klokken 6 til 23.30, noe som også betød svært store energikostnader. Det ble bestemt at de skulle finne en ny belysningsløsning som skulle redusere energikostnadene og vedlikeholdsutgiftene.

Belysningsløsning

Løsningen ble Arena Sport fra SG. Arena Sport er et energibesparende og kostnadseffektivt armatur, som med sitt beskyttende ballgitter samt minimale blending er ytterst velegnet til idrettshaller. Arena Sport er enkel å installere. I Bjørnholthallen er Arena Sport installert med DALI-styring og -sensor, som tenner lyset i hallen ved bevegelse og slukker det igjen etter 30 minutter uten bevegelse.

Bjørnholthallen
Slimeveien 17
1275 Oslo
Norge

Se kart: Google Maps

Installatør: Datelco 

Relaterte produkter