Dalumskolen

Prosjektbeskrivelse

Dalumskolen er en skole fra 1911 med to-tre klasser på hvert trinn. Skolen ligger i den sørlige delen av Odense og har ca. 600 elever og 90 ansatte. Skoledistriktet er representativt for grunnskolen og har elever fra alle sosiale grupper.

I 2015/2016 ble hele skolen renovert, også belysningen både inne og ute.

Belysningsløsning

SG har levert den nye belysningen. I klasserom, fellesrom, garderober og ganger er det installert Box Lean, mens i skolegården er det installert Place lyktestolper på eksisterende stolper.

Den nye belysningsløsningen gir en betydelig energibesparelse samt mer og bedre lys. Alt sammen er til stor nytte for elever og ansatte i skolehverdagen.

Dalumskolen
Demantsvej 30
5260 Odense
Danmark

Se kart: Google Maps

Installatør: Wicotec Kirkebjerg

End-user: Dalumskolen

Relaterte produkter