Florahallen

Prosjektbeskrivelse

Skellefteå kommune har bygd en helt ny atletikkhall som også rommer en idrettshall. Atletikkhallen måtte oppfylle nivået for svensk mesterskapsstandard, som stiller høye krav til belysning. Både horisontale og vertikale lysverdier er viktige. Belysningen må også være svært ensartet og ikke blende.

Belysningsløsning

SG Armaturen sendte i samarbeid med entreprenøren Umia inn forslaget som gikk av med seieren.

De utvalgte lysarmaturene var Arena i atletikkhallen og Arena Sport med beskyttende ballgitter i idrettshallen, samt Sense Round og Rax 200 i ytterområdene. Armaturene har gode belysningsegenskaper som oppfyller de høye kravene i prosjektet samtidig som de er energieffektive.

Florahallen i Skellefteå
Hjortronstigen 21
931 39 Skellefteå
Sverige

Se kart: Google Maps

Skellefteå kommun

Entreprenør: Umia

Relaterte produkter