Modalen nærings-og tjenestesenter

Prosjektbeskrivelse

Bygget huser totalt ca 50 arbeidsplasser og ligger sentralt i Modalen sentrum. Samlet areal er på cirka 1.600 kvadratmeter, fordelt på to etasjer og en loftetasje.

SG Armaturen har i samarbeid med Helland Elektro laget et belysningskonsept som passer byggets arkitektur og byggherrens ønske om god funksjonalitet for de ansatte.

Belysningsløsning

SG har levert alt av belysning inne og utendørs. Det er benyttet Disc i fellesarealer, og i de takhøyde arealene er det benyttet Concido Pendel. I forsamlingsrom med spilehimling er det benyttet Lineal Surface i enkeltlengder. På byggets fasade er det brukt Jupiter Pro mellom søylene som gir godt lys foran bygget.

Modalen kommune
Mo 3
5729 Modalen
Norge

Se kart: Google Maps

Installatør: Helland Elektro AS

Relaterte produkter