Riksarkivet

Prosjektbeskrivelse

Riksarkivet er en norsk statlig kulturvern- og forvaltningsinstitusjon, som ble etablert i 1817. Institusjonen er en del av Arkivverket, som fører tilsyn med og tar vare på bevaringsverdige arkiver til bl.a. departementer, direktorater og Høyesterett. De ønsket en energibesparende løsning i et område hvor vedlikehold var vanskelig.

Belysningsløsning

I inngangspartiet er det montert standardarmaturer, Rax med DALI med spesialdesignete rehabringer og glassavskjerming. I oppbevaringshallene og fjell hallen er det levert Area 65.

Riksarkivet
Sognsveien 221
0862 Oslo
Norge

Se kart: Google Maps

Byggherre: Statsbygg

Installatør: Datelco

Relaterte produkter