Vattenfall-utvikling i Älvkarleby

Prosjektbeskrivelse

Vattenfalls laboratorium til energiforskning ligger i Älvkarleby. Laboratoriet består av mange forskjellige typer lokaler, og det var et ønske om å modernisere belysningen i Storhallen og verkstedene der den gamle belysningen ikke lenger overholdt standarden for virksomheten.

Belysningsløsning

Rambøll fikk i oppgave å evaluere forskjellige armaturløsninger, og i samråd med seksjonsleder Mikael Bergsten hos Vattenfall falt valget på Arena i den store hallen og Area66 på verkstedene. Arena er en høytytende IP23-armatur med fremragende LED-linseteknologi, og Area66 er en integrert, robust armatur til hardere miljøer.

I tillegg til at lokalene fikk et bedre og jevnere lys ble det også oppnådd en energibesparelse på 50 %.

Vattenfall Research and Development AB
Älvkarlebylaboratoriet
814 70 Älvkarleby
Sverige

Se kart: Google Maps

Relaterte produkter