Sensor

Sensor - virkemåte

SG Armaturer med sensorer registrerer bevegelse (personer) i overvåkingsområdet. Ved bevegelse tennes lyset og forblir på i et forhåndsbestemt tidsrom. SG armaturer med bevegelsessensor kan ha følgende funksjoner:

Rekkeviddeinnstilling
Juster følsomheten for å tilpasse sensorens dekningsgrad for å unngå unødvendig detektering fra naborom. Vanlig sensor (HF/radar) kan detektere gjennom dører og vegger, mens PIR sensorer ikke gjør det. Rekkeviddene i tabellen under er en indikasjon, og er avhengig av hvilken retning man beveger seg, monteringshøyde på armaturen og andre faktorer.

Tidsinnstilling
Juster tiden armaturen står på uten at det registreres bevegelse.

Skumringsinnstilling (dagslyssensor)
Juster hvor lite dagslys det skal være før armaturen slår seg på ved bevegelse i rommet.
SensorDim armaturer kan brukes også som selvstendig skumringssensor.

sensor.png
SensorDim

SensorDim armaturer har noen ekstra funksjoner i tillegg til en vanlig sensor. Den har grunnlysfunksjon som gjør at man kan velge å ha et lavt lysnivå når det ikke er noen bevegelse. F.eks. kan det være fint i korridorer o.l. at det ikke er stupmørkt, men at det alltid er litt lys slik at folk føler det trygt å gå inn. Så snart de detekteres av sensoren kommer det på fullt lys. Grunnlyset kan stilles inn til ønsket nivå.

På SensorDim armaturer kan man også justere ned max lysnivå, om man synes det er for lyst, eller man vil spare strøm.

Det er også mulig å ha egne nivå på grunnlys og maks lys om natten om man ønsker at det skal være mindre lys om man f.eks. må opp et ærend på natten.

Med SensorDim armaturene setter ikke sensoren noen begrensning på hvor mange armaturer som kan kobles sammen som master-master. For hver master kan man ha maksimalt 200VA med slavelast.

Sensor/SensorDim uten dagslys

I noen armaturer er sensoren innkapslet uten tilgang til dagslys. De fungerer da som en Ren bevegelsessensor, uavhengig av lux-nivå. (Disc, Circulus).

Rask inntjening - lave utgifter

Sensorarmaturer egner seg godt i boliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Det er stort potensial for strømbesparelse og lavere driftskostnader i borettslag.

Energibesparende sensorarmaturer belyser ønsket område kun når det er behov for lys. Tenk praktisk, energibesparende og økonomisk, det beste for deg og miljøet.

Miljøvennlig og energibesparende

Fordelene med sensorarmaturer er mange. De kan bidra med en reduksjon av strømforbruket på opptil 90%, slik tar man vare på miljøet samtidig som kostnadene holdes nede.

Sensorstyrt belysning reduserer slitasje på armaturene, noe som fører til økt levetid og reduserte servicekostnader på produktet. Med innebygget, skjult sensor beholder armaturen sitt stilrene, originale design.

Praktisk og hygienisk - ingen lysbryter

I tillegg til miljømessig og økonomisk besparelse er det praktisk og komfortabelt å slippe å lete etter lysbryteren når man har hendene fulle. I miljøer der mange ferdes er det også hygienisk å ikke ha lysbrytere som alle må ta på.

Eksempler på praktiske plasseringer er utendørs, i garasje, vaskerom, trappeoppgang, garderobe, dusj eller korridorer.

Sensorbelysningen tenner øyeblikkelig ved bevegelse i området, og slukkes automatisk når det ikke er aktivitet.

Sensorinnstillinger

Sensorarmatur med tenn / slukkfunksjon (sensor)

Sensor01.jpg

0%
Uten deteksjon forblir armaturen slukket. Sensoren skanner hele tiden etter bevegelse i området.

100%
Ved deteksjon går lysstyrken opp til 100%.

100%
Lysstyrken holder seg på 100% under den tidsinnstilte tenningen.

0%
Dersom armaturen ikke detekterer noen bevegelse innen denne tiden slukkes lyset automatisk.

Sensorarmatur med grunnnlys / SensorDim
Leveres på enkelte sensorarmaturer.

Sensor02.jpg

>1%
Uten deteksjon lyser armaturen med >1% av sitt maksimale nivå. Sensoren skanner hele tiden etter bevegelse i området.

100%
Ved deteksjon går lysstyrken opp til 100%.

100%
Lysstyrken holder seg på 100% under den tidsinnstilte tenningen.

>1%
Dersom armaturen ikke dekterer noen bevegelse innen denne tiden går armaturen tilbake til >1% styrke.

Du kontrollerer dataene dine

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler samt personvernerklæringen vår. Du finner lenker nederst på siden

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke på det lille symbolet nederst til venstre på nettstedet