Sosialt ansvar

Gjennom sine mange driftsår har SG hatt en god og lønnsom utvikling, en utvikling som skaper verdier for våre eiere. Store deler av disse verdiene reinvesteres i nye forretningsmuligheter og utvikling av konsernet. I tillegg til dette, utbetales det årlig et betydelig beløp til viktige og verdifulle samfunnsprosjekter. I SG tror vi på å bidra til at flere får et liv med mening og innhold. Vi tror på å hjelpe der man oppholder seg.

Gjennom prosjekter i Ukraina, India, Peru, Gambia, Tanzania og andre steder, sørger SG for å skape arbeidsplasser, produsere mat, sørge for mat på bordet og gi medisinsk oppfølging. Viktigst av alt er samspillet med lokale krefter. Dette gir dokumenterte resultater og oppleves verdifullt for alle parter.

Les mer om SG's Samfunnsansvar

Utvalgte prosjekter

KPK-Ukraina - Med Hjerte for de fattige i Ukraina.

Evangelisk Orientmisjo, India. Les mer...

“El Mirador” skolen i Areauipa, Peru. Les mer...

Maasailand -  Development for Women and Children i Tinga, Tanzania. Les mer...