Energi og utslipp

SG Armaturen arbeider kontinuerlig med å redusere bedriftens direkte miljøfotavtrykk.

Det gjør vi ved å produsere vår egen strøm, ved å gjøre tiltak for effektiv energistyring og ved å ta gjennomtenkte transportvalg. 

Bærekraft4.jpg

Solcellepaneller

SG Armaturen dekker langt på vei vårt eget energibehov ved hjelp av solenergi. Foreløpig har vi installert 2000 solcellepaneler på taket til vårt hovedkontor i Lillesand, og flere skal det bli. Når fabrikken i Kina snart skal oppgraderes, vil den også få solcellepaneler på taket.

Vi ser på muligheten for å gjøre det samme ved flere av våre andre lokasjoner. Smarte energitiltak som jordvarme og gode strømstyringssystemer gjør at vi har et lavt energiforbruk.

Baerekraft11.png
Klimaregnskap

SG Armaturen fører klimaregnskap som gir oss en samlet oversikt over vårt totale klimagassutslipp. Vi legger inn våre data og får ut rapporter som viser vårt karbonavtrykk på de ulike områdene. Klimaregnskapet belyser hvilke av våre aktiviteter som genererer mest klimagasser, og gir oss mulighet til å sette mål og implementere metoder for å redusere disse.

Miljøfyrtårn-papir5.png
Miljøfyrtårn

SG Armaturens hovedkontor ble i 2019 sertifisert gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, som har 30 års historie i Norge, og er anerkjent av EU. Sertifikatet er gyldig som dokumentasjon i offentlige anbudsrunder der det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Miljøfyrtårns verktøy brukes til å identifisere konkrete og vesentlige tiltak for å få ned selskapets karbonavtrykk. Vi rapporterer årlig på bedriftens vesentlige miljøfaktorer, som så regnes til CO2-ekvivalenter. Sertifiseringen har vært medvirkende til vår satsning på solcellepaneler, smarte strømsystemer, elektriske biler og ladere, og avfallssortering.

Transport

Siden den største fabrikken vår ligger i Kina, mens hovedkontoret og markedet vårt er i Europa, er det mye klimagassutslipp å spare på å ta gode transportvalg. Ved å fylle containere i Kina som går på båt helt til Kristiansand, blir klimagassavtrykket per enhet under 1% av produktets totale miljøfotavtrykk. På denne måten unngås også svinn og brekkasje ved omlasting.

Det er likevel ikke til å unngå at en del frakt går langs veien på lastebil. Daglig kommer containere fra Kina til vårt lager i Lillesand, og daglig går lastebiler fra Lillesand til grossister rundt omkring i Europa. Målet er å få disse over på utslippsfrie energikilder.

Pic-output09.jpg
Baerekraft14.jpg

Vi tar ansvar
for mennesker og miljø

Baerekraft13.jpg

Produksjon
og produkter

Bærekraft1.jpg

Mennesker
og samfunn

Bærekraft3.jpg

Forretningsetikk

Du kontrollerer dataene dine

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler samt personvernerklæringen vår. Du finner lenker nederst på siden

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke på det lille symbolet nederst til venstre på nettstedet