Produksjon og produkter

SG Armaturen lager kvalitetsprodukter som gir energieffektiv belysning med lang levetid. Vi jobber aktivt med å redusere materialforbruket i produkter og emballasje, og bruker stadig mer resirkulert råstoff.

Baerekraft13.jpg
Bærekraft2.jpg

EPD

EPD står for Environmental Product Declarations og er et dokument som tar for seg miljøaspektene i livsløpet til et produkt, en komponent eller en tjeneste. EPD-en utformes etter objektive kriterier i ISO-standarder. Metoden gjør det mulig å sammenligne miljøinformasjonen til produkter innenfor samme kategori, uavhengig av land.

Vi arbeider for fullt med å utvikle EPD-er for våre produkter. I en livsløpsanalyse går vi gjennom miljøpåvirkningen både i produksjonsfasen, i bruksfasen og i avhendingsfasen til våre produkter. EPD-en er også beslutningsverktøy når vi velger ut hvilke tiltak eller mål vi jobber mot. For eksempel ser vi at innfasing av resirkulert materiale påvirker EPD-en til produktene våre i stor grad. EPD-en kan også benyttes av kundene våre når de arbeider med sitt eget klimaregnskap.

Grønne-skifte2.jpg
Utfasing av lysrør

Dette er beskrevet i Ecodesign Direktivet 2019/2020/EU og RoHS Direktivet 2011/65/EU, og skjer i kombinasjon med den store utviklingen som har vært på LED-teknologi. Vår bransje har en sentral rolle i det grønne skiftet gjennom å få farlige stoffer ut av sirkulasjon og bedre belysning til redusert energiforbruk. Ny teknologi er mye mer energieffektiv, derfor er det både mer økonomisk lønnsomt og bedre for miljøet å bytte til nye løsninger. I SG har vi fokusert på utvikling av verktøy og informasjon for å tydeliggjøre fordelene med nye løsninger og mulighetene dette gir.

Energieffektivitet

LED-teknologien har vært en revolusjon når det kommer til lumens per watt - eller lys for pengene. I tillegg kommer muligheten for smart energistyring som ny teknologi muliggjør, slik som sensorer og mulighet for dimming, som gjør at lyset lettere kan tilpasses kundens behov. Når du bytter fra gamle armaturer med lysstoffrør til våre nye LED-armaturer reduseres energiforbruket med inntil 80 - 90 %.

SG Armaturen samarbeider tett med våre underleverandører på LED-moduler og LED-drivere for å gi våre kunder de beste løsningene. Levetiden har også blitt mye lenger, et moderne LED-armatur varer fra 50.-100.000 timer, i praksis mer enn 25 år.

CSR-packaging.jpg
Materiale og emballasje

Design og produktutvikling skjer på våre kontorer i Danmark og Norge. Her tas beslutninger som har betydning for produktets levetid, om det er lett å pakke og transportere, om det lar seg reparere, om ressursene lar seg gjenvinne, og hvor mye som blir avfall.

Vi velger i størst mulig grad resirkulerte materialer med lav vekt. Junistar Bio, lansert i 2023, produseres i biosirkulært materiale og har 40% mindre materiale enn et sammenlignbart produkt. Vi forsøker så langt vi kan å unngå plast. Vi pakker våre produkter i papp og papir, og sørger for at de emballeres slik at de tar liten plass på en pall og i en container.

Baerekraft14.jpg

Vi tar ansvar
for mennesker og miljø

Bærekraft4.jpg

Energi og utslipp

Bærekraft1.jpg

Mennesker
og samfunn

Bærekraft3.jpg

Forretningsetikk

Du kontrollerer dataene dine

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler samt personvernerklæringen vår. Du finner lenker nederst på siden

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke på det lille symbolet nederst til venstre på nettstedet