FAQ - LEDDim Smart

Q1) Kan man benytte 2 stk LEDDDim Smart som endevenderfunskjon

A) LEDDim Smart kan ha endevenderfunskjon enten fra trådløs Smart Switch eller gjennom kablet bryter med impulsfjær tilkoblet klemmen «P» på dimmer. Endevenderfunskjon med bruk av 2stk LEDDim Smart (dimmer med vrihjul) er ikke mulig.

Q2) Har LEDDim Smart dimmere minnefunksjon

A) SG Smart dimmere starter opp med «boost funksjon» før de gjenopptar forrige innstilte lysstyrke eller scenario (gjelder ved lysnivå under 25%).     

Q3 Kan LEDDim Smart benyttes som Astrour eller til styring av utelys.

A) Ja, sammen med en Smart Gateway i installasjonen har alle SG Smart enheter muligheter for å tilknyttes Astrourfunksjon. Uten Gateway må alternativt komponentene som skal styres programmeres med timer funksjon.