SG Smart FAQ

Generelt

Q) Får ikke tilknyttet enheter til systemet ved installasjon. Står kun og søker.

A1) Avslutt/lukk appen og restart telefonen deretter tilkoble enheter. Ved ytterligere problemer se A2

A2) Har telefonen mange tilknytninger til f.eks handsfree, stereo, headsett o.s.v. forsøk å frigjøre noen tilkoblinger til disse. For mange enheter tilknyttet telefonen kan påvirke programmeringsprosessen. 

A3) Android telefoner har ofte en mulighet for å sjekke vedlikeholdsstatus. Bruke denne til å optimalisere telefoner før programmering.

 

Q) Enheter responderer ikke/ faller ut av appen (grå enhetstekst)

A1) Slå av og på sikringen der enheten som faller ut er montert. Vent ca 10 sek før den slås på igjen. Vedvarer det at enhet faller ut se A2

A2) Meld enheten inn og ut av appen. Dette gjøres ved å åpne menyen (tannhjulet oppe til høyre) deretter Frakoble enhet. Se Smart Brukermanual. Når enheten er resatt legges den inn på nytt. Dette gjøres i menyen under Enhetsbehandling og + (oppe til høyre).

 

Q) Kan installatør slette lokasjon etter overføring til sluttbruker

A) Dersom lokasjon er overført med administrator rettigheter (velges ved overføring) til sluttbruker kan lokasjon slettes fra installatøren sin enhet.

 

 

Q) Får ikke logget inn i appen eller ingen tilgang til funksjoner i appen

A) Avinstaller appen fra din enhet/mobil og legg den deretter inn på nytt. Appen lastes ned fra Play Butikk (Android) eller App Store (Apple)

 

 

Q) Hva skjer ved bruk av «Tving Slett»/«Force Delete» funksjon fra appen

A) Enheten som «Tving Slett» funksjon har vært brukt på vil forsvinne fra appen, men vil ikke være åpen for ny tilkobling. Har man en enhet som har vært benyttet Tving Slett funksjon på kan man resette den ved å følge prosedyre for «Frakoble Enhet» i appen. Se smart Brukermanual.

 

 

Q) Har SG Smart dimmere minnefunksjon

A) SG Smart dimmere starter opp med «boost funksjon» før de gjenopptar forrige innstilte lysstyrke eller scenario (gjeler ved lysnivå under 25%).

 

Q) Kan SG Smart påvirkes negativt av andre enheter

A) Ved mistanke om dette gjøres enhet man mener påvirker SG Smart systemet strømløs. Opphører problemet kan det skyldes påvirkning. Kontakt leverandør av påvirket enhet eller SG Armaturen (teknisk@sg-as.no) for å sjekke muligheter vedrørende løsning.  

 

Q) Tar lang tid å tilkoble fra mobil

A) Ved bruk av SG Smart Gateway opphører dette. Ventetid skyldes statusoppdatering på Bluetooth tilkoblinger av enheter. Systemet responderer også raskere på kommandooverføringer ved bruk av SG Smart Gateway.  

Gateway

Q) Finner ikke Gateway etter installasjon.

A) Sjekk tilkoblingskabel, er Gateway og mobil tilkoblet samme nett? Har man mesh nettverk eller extendere o.l vil man kunne få utfordringer med tilkobling av Gateway da noen løsninger opererer som to forskjellige nettverk. Alternativt kan man tilkoble mobil til hovedrouter (samme router som Gateway er plugget inn i) eller man kan plugge Gateway inn i en av nettverksportene på Mesh nettverk eller Extender for å få enhetene inn i samme nettverk.

Q) Gateway faller ut av systemet etter en tid i drift.

A1) Dra ut støpselet til Gateway og vent ca 10 sek. Før det settes tilbake. Gjentar problemet seg følg A2

A2) Forsøk å frakoble Gateway fra appen og legg den inn på nytt. Dette gjøres ved å åpne menyen (tannhjulet oppe til høyre), deretter «Frakoble enhet». Knappen for frakobling finner man på undersiden av Gateway. Deretter går man til «Enhetsbehandling» og følger tilkoblingsprosess. 

 

Q) Hva betyr lysene på Gateway.

 

A1) Blå (Blinker ved aktivitet): Bluetooth indikator.

A2) Orange (Blinker ved aktivitet): LAN link indikator.

A3) Grønn (lyser ved normal drift): Power indikator.

Smart Switch

Q) Hvordan sammenkoble Smart Switch mot annen Smart enhet.

A) Når Smart Switch er tilknyttet appen, Se Smart Brukermanual gjør følgende. Start på hjem skjermen i appen (bildet hvor man har oversikt over alle grupper) deretter finn enheten som skal styres av Smart Switch. Trykk så og hold på den hvite teksten til enheter som skal styres. Melding om å trykke på bryter vil dukke opp. Trykk på knapp/den siden av bryter som skal kontrollere enheten. Melding om vellykket overføring vises.

1. Velg gruppe og finn enheten som Smart Switch skal styre.

2. Trykk og hold på teksten til enheten som skal styres med Smart Switch (Tekst skal være hvit)

3. Når tekste blir grå og beskjed om overføring vises, trykk på den side av Smart Switch som skal styre enheten.

4. Beskjed om vellykket overføring vises. Enhetene er nå klare for bruk!

Q) Må man ha appen for å tilkoble Smart Switch

A) Ja, appen må benyttes for oppsett og sammenkobling. Se Smart Brukermanual.

 

Q) Får ikke lagt inn min Smart Switch i appen

A1) Er plasten fjernet fra batteriet? Om ja gjør et kort trykk på Smart Switch mens appen søker etter nye enheter. Vises komponenten fremdeles ikke følg A2

A2) Har enheten vært tilkoblet tidligere eller har det vært utført «Tving Slett» funksjon fra appen? Gå inn i menyen (tannhjulet oppe til høyre) deretter Frakoble enhet. Se Smart Brukermanual. Når enheten er resatt legges den inn på nytt. Vises komponenten fremdeles ikke følg A3

A3) Avslutt/lukk appen og restart telefonen deretter tilkoble enhet.

 

Q) Finner ikke Smart Switch selv om den er lagt inn i app

A) Smart Switch er ikke synlig under grupper i appen. Smart Switch finnes i menyen (tannhjulet oppe til høyre) og under Enhetsbehandling om den er lagt inn riktig.

 

Q) Smart Switch er lagt inn i appen men fungerer ikke

A1) Smart Switch skal du finne i menyen (tannhjulet oppe til høyre) og under Enhetsbehandling om den er lagt inn riktig. Smart Switch må også programmeres mot enhet. (f.eks Smart pill) for å få funksjon. Dersom ikke funnet i Enhetsbehandling følg A2.

A2) Om Smart Switch ikke er synlig i Enhetsbehandling og ikke lar seg søke opp gå inn i menyen (tannhjulet oppe til høyre) deretter Frakoble enhet. Se Smart Brukermanual. Når enheten er resatt legges den inn på nytt.

 

Q) Hvilken knapp på Smart Switch er nede til høyre

A) Skal knappeoversikten for Smart Switch i appen bli riktig illustrert må bryter monteres med batteri skuffen på høyre siden av bryteren. Knappeoversikt finnes i menyen (tannhjulet oppe til høyre) under enhetsbehandling og ved å gå inn på Smart Switch det gjelder. Trykk så på knappeoversikt.

 

Q) Hvor mange enheter kan styres fra en Smart Switch.

A) Smart Switch kan styre ubegrenset antall enheter. Smart Switch benyttes da til aktivisering av «Scenarioer» (Scenario lages fra app. Se Smart Brukermanual. 4stk egendefinerte Scenarioer kan styres fra 1stk Smart Switch. For individuell styring «Av/på, dim opp/ned» funksjon kan man benytte 2stk enheter per Smart Switch.

 

Q) Hvilken vei skal batteriet stå i Smart Switch

A) Når Smart Switch ligger med trykknappene opp (sett forfra) skal + på batteriet (type CR2450) peke nedover.

Smart Pill og Smart Pill Mini

Q) Har Smart Pill «en knapps» styring (av/på, dim opp/ned)

A) Smart Pill styres av en side på Smart Switch for full styring. «2 knapp styring»

 

Q) Hva er forskjellen på Smart Pill og Smart Pill Mini.

A) Smart Pill leveres klargjort med tilkoblingsboks mens Smart Pill Mini leveres med løse tilkoblingsledninger. Enhetene er ellers helt like.

 

Q) Vil antennen på Smart Pill gjøre montering utfordrende i veggboks

A) Antennen på Smart Pill er laget i et mykt materiale slik at den ikke vil oppta unødvendig plass ved montering i veggboks.

 

Q) Bruksområde for Smart Pill og Smart Pill Mini

A1) Smart Pill: Leveres med påmontert tilkoblingsboks. Ideell for montering i downlightkasse eller over himling.

A2) Smart Pill Mini: Leveres med løse tilkoblingsledninger: Ideell for montasje i veggboks eller i områder hvor det ellers er liten plass (f.eks takkopp på pendellampe).