FAQ - LEDDim Smart DIN 2-pol

Q1) Kan + - knappene på enheten benyttes til å regulere lysstyrken.

A) + - knappene på LEDDim Smart DIN er beregnet for å stille inn minimumsnivået for dimmeren. Ønskes lysnivå justeres i appen når dimmer er lagt inn eller ved styring fra Smart Switch.

Q2) Hvordan er rekkevidden på LEDDim Smart DIN.

A) Rekkevidden på LEDDim Smart Din Reduseres noe dersom de monteres i metalkabinett (eks. som sikringsskap) Enheten har MESH funksjon så om en annen Smart enhet (unntatt Gateway og Smart Switch) er plassert i nærheten vil ikke dette være noe problem.

Q3 Kan LEDDim DIN benyttes som Astrour eller til styring av utelys.

A) Ja, sammen med en Smart Gateway i installasjonen har alle SG Smart enheter muligheter for å tilknyttes Astrourfunksjon. Uten Gateway må alternativt komponentene som skal styres programmeres med timer funksjon.