FAQ - Smart Gateway

Q1) Finner ikke Gateway etter installasjon.

A1) Sjekk tilkoblingskabel, er Gateway og mobil tilkoblet samme nett? Har man mesh nettverk eller extendere o.l vil man kunne få utfordringer med tilkobling av Gateway da noen løsninger opererer som to forskjellige nettverk. Alternativt kan man tilkoble mobil til hovedrouter (samme router som Gateway er plugget inn i) eller man kan plugge Gateway inn i en av nettverksportene på Mesh nettverk eller Extender for å få enhetene inn i samme nettverk.

A2) Har installatør/elektriker delt lokasjonen med deg? Om ikke gjøres dette enkelt fra installatørs telefon ved å trykke på den røde SG logoen oppe til venstre i appen, deretter finne linjen hvor navnet på lokasjonen står og sveipe denne mot venstre. I menyen som kommer opp velges «mer» så «dele». Tast inn ditt brukernavn og velg rettigheter (må være Admin). Du vil da ha få tilgang når du velger «aksepter» på meldingen som kommer opp i din app.

Q2) Gateway faller ut av systemet etter en tid i drift.

A1) Dra ut støpselet til Gateway og vent ca 10 sek. Før det settes tilbake. Gjentar problemet seg følg A2

A2) Forsøk å frakoble Gateway fra appen og legg den inn på nytt. Dette gjøres ved å åpne menyen (tannhjulet oppe til høyre), deretter «Frakoble enhet». Knappen for frakobling finner man på undersiden av Gateway. Deretter går man til «Enhetsbehandling» og følger tilkoblingsprosess.

 

Homekit

Hvis du ikke har tilgang til den forrige brukerens konto for Homekit, Google Home og Alexa og vil fjerne tilkoblingen til disse, kan du gjøre det på følgende måte:
Homekit: Koble fra gatewayen. Da vil du også tilbakestille HomeKit-tilkoblingen. NB: Gatewayen må kobles til plasseringen (igjen) etterpå.
Google Home og Alexa: Fjern tidligere brukere fra plasseringen i SG Smart-appen.

Q3) Hva betyr lysene på Gateway.

A1) Blå (Blinker ved aktivitet): Bluetooth indikator.

A2) Orange (Blinker ved aktivitet): LAN link indikator.

A3) Grønn (lyser ved normal drift): Power indikator.