FAQ - Smart Switch

Q1) Hvordan sammenkoble Smart Switch mot annen Smart enhet.

A) Når Smart Switch er tilknyttet appen, Se Smart Brukermanual under Download, gjør følgende. Start på hjem skjermen i appen (bildet hvor man har oversikt over alle grupper) deretter finn enheten som skal styres av Smart Switch. Trykk så og hold på den hvite teksten til enheter som skal styres. Melding om å trykke på bryter vil dukke opp. Trykk på knapp/den siden av bryter som skal kontrollere enheten. Melding om vellykket overføring vises.

1. Velg gruppe og finn enheten som Smart Switch skal styre.

2. Trykk og hold på teksten til enheten som skal styres med Smart Switch (Tekst skal være hvit)

3. Når tekste blir grå og beskjed om overføring vises, trykk på den side av Smart Switch som skal styre enheten.

4. Beskjed om vellykket overføring vises. Enhetene er nå klare for bruk!

Q2) Må man ha SG Smart appen for å tilkoble Smart Switch

A) Ja, SG Smart appen må benyttes for oppsett og sammenkobling. Se Smart Brukermanual under Download.

Q3) Får ikke lagt inn min Smart Switch i appen

A1) Er plasten fjernet fra batteriet? Om ja gjør et kort trykk på Smart Switch mens appen søker etter nye enheter. Vises komponenten fremdeles ikke følg A2

A2) Har enheten vært tilkoblet tidligere eller har det vært utført «Tving Slett» funksjon fra appen? Gå inn i menyen (tannhjulet oppe til høyre) deretter Frakoble enhet. Se Smart Brukermanual under Download. Når enheten er resatt legges den inn på nytt. Vises komponenten fremdeles ikke følg A3

A3) Avslutt/lukk appen og restart telefonen deretter tilkoble enhet.

A4) For å tilknytte Smart Switch til appen må det også være tilkoblet og spenningssatt annen Smart enhet (eks. LEDDim Smart eller Smart Plug) for å kunne søke etter Smart Switch i app.

Q4) Finner ikke Smart Switch selv om den er lagt inn i app

A) Smart Switch er ikke synlig under grupper i appen. Smart Switch finnes i menyen (tannhjulet oppe til høyre) og under Enhetsbehandling om den er lagt inn riktig.

Q5) Smart Switch er lagt inn i appen men fungerer ikke

A1) Smart Switch skal du finne i menyen (tannhjulet oppe til høyre) og under Enhetsbehandling om den er lagt inn riktig. Smart Switch må også programmeres mot enhet. (f.eks Smart pill) for å få funksjon. Dersom ikke funnet i Enhetsbehandling følg A2.

A2) Om Smart Switch ikke er synlig i Enhetsbehandling og ikke lar seg søke opp gå inn i menyen (tannhjulet oppe til høyre) deretter Frakoble enhet. Se Smart Brukermanual under Download. Når enheten er resatt legges den inn på nytt.

Q6) Hvilken knapp på Smart Switch er nede til høyre

A) Skal knappeoversikten for Smart Switch i appen bli riktig illustrert må bryter monteres med batteri skuffen på høyre siden av bryteren. Knappeoversikt finnes i menyen (tannhjulet oppe til høyre) under enhetsbehandling og ved å gå inn på Smart Switch det gjelder. Trykk så på knappeoversikt.

Q7) Hvor mange enheter kan styres fra en Smart Switch.

A) Smart Switch kan styre ubegrenset antall enheter. Smart Switch benyttes da til aktivisering av «Scenarioer» (Scenario lages fra app. Se Smart Brukermanual under Download. 4stk egendefinerte Scenarioer kan styres fra 1stk Smart Switch. For individuell styring «Av/på, dim opp/ned» funksjon kan man benytte 2stk enheter per Smart Switch.

Q8) Hvilken vei skal batteriet stå i Smart Switch

A) Når Smart Switch ligger med trykknappene opp (sett forfra) skal + på batteriet (type CR2450) peke nedover.

Q9) Kan man utvide Mesh nettverket ved bruk av Smart Switch.

A) Smart Switch kan kun sende signaler og blir ikke intergrert i Mesh nettverket da enheten har batteri. Alle spenningsforsynte SG Smart enheter (ikke gateway) danner Mesh nettverk.