FAQ - TW LEDDim Smart

Q1) Kan de 4 knappene på dimmeren styre andre enheter.

A) De 4 knappene på TW LEDDim Smart er beregnet til å lagre 4stk innstillinger (farge/lysnivå). Man kan ikke styre andre enheter med disse knappene.

Q2) Hvordan får man tilgang til Circadian funksjon.

A) For å få tilgang til Circadian funksjon må man ha Smart Gateway tilknyttet systemet. Circadian funksjon aktiveres da fra menyen (tannhjulet oppe til høyre) og under menyvalget «Astrour/Circadian» for ønskede TW dimmere.

Q3) Kan Tunable White LEDDim Smart benyttes til å styre lamper som ikke er Tunable White kompatible.

A) Tunable White LEDDim Smart er beregnet for styring av Faseavsnitt Tunable White LEDDim produkter. Produkter som ikke har denne funksjonen er ikke kompatible med dimmeren.