SG Connect Support

I SG Connects supportseksjon finner du hjelp til å installere SG Connect-systemet.
"Hvordan komme i gang" gjennomgår trinn for trinn hvordan du konfigurerer et nytt Connect-system. Kunnskapsartikler tar for seg mer avanserte emner i oppsettet av SG Connect.

Grunnleggende

Slik kommer du
i gang

Avansert

Kunnskapsartikler

SG Connect Quickguide

Installasjon & arbeidsmetodikk

Opprett prosjekt og grupper

Legg til og test lys

Dele opp i soner

Innstillinger

Bevegelsesstyring og dagslyskontroll

Slik kommer du i gang - Grunnleggende oppsett

Diagrammet nedenfor viser anbefalt rekkefølge for oppsett av systemet. Denne rekkefølgen minimerer igangsettelse- og konfigurasjonstiden (ikke alle trinnene er alltid nødvendige):

1. Planlegg et prosjekt

Definere et nytt belysningsprosjekt og planlegge armaturgruppene der armaturene og de trådløse enhetene skal fungere sammen.

2. Opprett en gruppe

De opprettede gruppene kan brukes til å koble sammen armaturer. For å tilordne armaturer til en gruppe må de grupperes (eller settes i drift).

3a. Legg til armaturer - Lommelykt

Armaturer med integrert sensor kan legges til en gruppe ved å peke på dem med en lommelykt.

3b. Legg til armaturer - Blinking

Alle SG Connect-armaturer kan legges til i en gruppe ved hjelp av en listeoversikt.

3c. Soneinndeling

En gruppe armaturer kan deles inn i ulike soner som kan styres av ulike brytere eller sensorer.

4. Legg til brytere

En trådløs Connect-bryter kan legges til en gruppe eller sone for manuell lysstyring.

5. Legg til sensorer

For å styre en gruppe eller en sone med én sensor kan eksterne ZGP-sensorer kobles til en gruppe eller en sone som består av armaturer med trådløse drivere.

6a. Konfigurasjon - Grupper

Tilpasse lysnivåer, lysatferd og holdetider for alle armaturer i en gruppe.

6b. Konfigurasjon - Sonenivå

Tilpasse lysnivåer, lysatferd og holdetider for alle armaturer i en sone.

6c. Konfigurasjon - Enkelt lys

Tilpasse lysnivåer, lysatferd og holdetider for en enkelt enhet.

Kunnskapsartikler - Avansert

I kunnskapsartiklene nedenfor finner du mer avanserte emner og forklaringer på oppsettet av SG Connect.

Liste over konfigurerbare parametere

Installatørtest

Lagre en konfigurasjonsprofil

Tilstedeværelsesmoduser

Regulering av dagslys

Generering av QR-kode

Sikkerhetskopiering av prosjekter og deling av tilgang

Energirapportering

Fjern komponenter fra nettverket - Standardmetode

Fjern komponenter fra nettverket - sikkermodus

Sletting av konto

Hvordan rapportere et problem

Du kontrollerer dataene dine

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler samt personvernerklæringen vår. Du finner lenker nederst på siden

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke på det lille symbolet nederst til venstre på nettstedet